En statlig utredning har undersökt den nuvarande lagen om fastställande av könstillhörighet, som innehåller bestämmelser om att byta juridiskt kön. Närmare bestämt har utredningen tittat på lagens krav att en måste ha fyllt 18 år för att få byta juridiskt kön. En fråga har varit om åldergränsen ska sänkas, eller helt tas bort. Transbloggen publicerar det pressmeddelande som RFSL Ungdom och RFSL skrev i går, efter att utredningens rapport presenterats.

 

RFSL Ungdom och RFSL välkomnar förslaget om sänkning av åldersgränsen för ändring av juridiskt kön

Idag släppte Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet sitt betänkande. Betänkandet föreslår en sänkning av åldersgränsen som möjliggör för personer över 12 år att byta juridiskt kön. Detta är mycket efterlängtat. RFSL Ungdom och RFSL välkomnar utredningens förslag som kommer få stor betydelse för unga transpersoners hälsa, men beklagar ändå att utredningen valt att behålla en åldersgräns överhuvudtaget.

I betänkandet föreslås det att personer som har fyllt 15 år ska få möjlighet att själva bestämma om ändring av sitt juridiska kön, genom ansökan till Skatteverket. Den juridiska processen frikopplas också med detta förslag helt från den medicinska utredningen för de som önskar någon form av korrigering av kroppen. Betänkandet tydliggör vikten av att processen för att ändra juridiskt kön ska vara snabb, enkel och transparent för att motverka psykiskt lidande.

Från 12 års ålder ska det finnas möjlighet att ändra juridiskt kön, med vårdnadshavares tillstånd. Att ha möjligheten att själv definiera sitt kön är avgörande för unga transpersoners hälsa. Betänkandet slår fast att det är fråga om en administrativ åtgärd, som i grund och botten innebär ändring av personnummer. För den enskilda individen kan det samtidigt vara livsavgörande. Därför beklagar RFSL Ungdom och RFSL att betänkandet inte föreslår att åldersgränsen helt tas bort.

Gisela Janis, förbundsordförande RFSL Ungdom

– Under de år som RFSL Ungdom har drivit frågan kring åldersgränsen för byte av juridiskt kön har flera riksdagspartier hänvisat till att en utredning med ett expertteam får komma fram till vilken väg som är bäst att gå. Vi hoppas därmed att politikerna nu sätter sig in i utredningens förslag och fattar beslut enligt den linje som presenteras i betänkandet, eller ännu hellre föreslår att åldersgränsen helt tas bort, säger Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Att få tillgång till officiella dokument som speglar den egna könsidentiteten är av stor vikt för att kunna delta i det offentliga rummet på lika villkor som andra. Det handlar om ett rättsligt erkännande och bekräftelse av den egna könsidentiteten som leder till mindre utsatthet och ökad livskvalitet för den enskilda individen.

Frank Berglund, ledamot RFSL Ungdoms förbundsstyrelseFrank Berglund är ledamot i RFSL Ungdoms förbundsstyrelse och har egen erfarenhet av att vara ung transperson som ville byta juridiskt kön före 18-årsdagen.

– För mig var det oerhört jobbigt med all väntan. Jag hade redan väntat hur länge som helst på diagnos och sedan behövde jag vänta i ytterligare ett år av ingen anledning alls, bara på grund av åldersgränsen för byte av juridiskt kön. Bara att utredningen skriver om ”rätt juridiskt kön” och ”rätt att vara sig själv” som mänskliga rättigheter känns stort. Det är ett viktigt steg framåt, säger Frank Berglund.

Skatteverket såväl som sociala myndigheter är i stort behov av utbildning för att kunna leva upp till de nya uppgifter som betänkandet föreslår. Ändringarna i socialtjänstlagen om stärkt skydd och stöd för unga transpersoner och deras vårdnadshavare är oerhört välkomna, men måste backas upp av kompetenshöjning hos berörda myndigheter.

– Det är glädjande att beslutet om ändrat juridiskt kön flyttas till Skatteverket från Socialstyrelsens rättsliga råd. Det tydliggör att detta är en administrativ fråga. Dock krävs en kompetenshöjning och ökad resurstilldelning till Skatteverket innan lagändringen träder i kraft. I nuläget har Skatteverket tyvärr vid ett antal tillfällen visat att de inte har tillräcklig kompetens i frågor som berör transpersoner, säger Maria Sundin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse.


– Det är också oerhört glädjande att vi i och med detta skulle slippa den godtycklighet i bedömningar som den gamla lagen möjliggör genom formuleringar som att en ansökan kan beviljas om den sökande ”sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet”, säger Maria Sundin.

RFSL och RFSL Ungdom önskar också se en utredning om möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön, på sikt helt avskaffa juridiska kön, eller åtminstone utreda dagens system med personnummer där det juridiska könet framgår helt utan grund.

På måndag 26/1 är det Guldbaggegalan, då de främsta insatserna inom svensk film under det senaste året utses och belönas. Vi har intervjuat Saga Becker som är nominerad till priset Bästa kvinnliga huvudroll för sin enastående prestation som Sebastian/Ellie i filmen ”Nånting måste gå sönder” av Ester Martin Bergsmark, baserad på Eli Levéns bok ”Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats”. Filmen handlar om Sebastian som möter den mystiska Andreas i Vitabergsparken en Valborgsmässoafton. De inleder ett dramatiskt förhållande, och medan Andreas brottas med skamkänslor kring sin sexualitet kämpar Sebastian för att leva ut som Ellie, sitt egentliga jag. Det är en väldigt gripande och viktig film med strålande skådespelarinsatser. Dessutom är Saga Becker den första transpersonen någonsin att nomineras till en Guldbagge. Vi passade därför på att ställa några frågor till henne om filminspelningen, framtidsplaner och hur det känns att bli nominerad.

– Det känns otroligt fantastiskt att vara nominerad till årets bästa kvinnliga huvudroll. Det har börjat sjunka in men det är fortfarande ganska overkligt. Att prestation, begåvning och gestaltning ska bedömas och prisas efter kön är en fråga i sig som man kan diskutera, men det är fantastiskt på så många olika sätt att bli nominerad. Dels över att jag som oetablerad skådis utan teaterutbildning blir nominerad till det största filmpriset i Sverige och en av de tyngsta kategorierna. Men också för att jag är den första transpersonen som någonsin blir nominerad. Det känns som att det här är ett kliv i rätt riktning. Jag hoppas att det här öppnar upp ögonen, inte bara för filmsverige utan även inom andra områden i samhället. Att vi sakta men säkert luckrar upp tvåkönsnormen och andra förtryckande normer och regler och börjar få in nya perspektiv. Transpersoner besitter erfarenheter, kunskap och perspektiv som ingen annan gör och det bör tas vara på istället för att stötas bort. Det finns så många historier och röster som behöver höras och det känns skönt att vi är på väg i rätt riktning.
Hur gick det till när du sökte och fick rollen som Sebastian/Ellie?
– Det hela började med att jag såg en annons om att Elis bok skulle filmatiseras och rubriken var något i stil med ”Spelar du huvudrollen?” Jag hade länge hört om boken men inte läst den så jag köpte boken samma dag och läste ut den på tre timmar. Det var något som hände med mig när jag läste den. Elis ord gick in i mig, under huden och jag kände att jag ville vara en del av detta. Jag hade kommit ut som transperson cirka 1 år innan och jag kände igen mig så mycket i boken, språket och hela historien och kände att jag kunde ge något av mig själv och verkligen ville vara med i projektet. Jag skickade iväg ett mejl samma dag och tog mina sista pengar på kontot och bokade en biljett till Stockholm - jag bodde i Malmö då - och gick på casting. Den första castingen spelade jag mot Iggy Malmborg som spelar Andreas i filmen. Vi hade många träffar och provfilmade och Ester var verkligen hård för att se om jag skulle klara av att spela rollen som Sebastian/Ellie. Sen ringde Ester på julafton och meddelade att de vill ha mig i rollen.
Filminspelningar kan vara väldigt tidskrävande och ansträngande. Samtidigt är det ofta väldigt kreativa och roliga sammanhang. Vad var det roligaste som hände dig under inspelningen av Nånting måste gå sönder?
– Jag har varit med om så otroligt många saker som jag aldrig trodde jag skulle få vara med om och övervunnit så många rädslor. Jag fick klättra upp 15 meter i ett vingligt ljustorn på en öde parkering, ligga naken i ett badkar med en spindel krypande över hela kroppen, bada naken i en vattenkätta i nollgradigt och dansa tango uppe på taket av ett renoveringshus. Vad mer kan man begära av en filminspelning?
Vi är många som hoppas få se mer av dig i framtiden. Vad händer framöver, vad har du för projekt på gång?
– För tillfället jobbar jag på debutromanen som jag ska få färdig i år och sen jobbar jag på lite hemliga filmprojekt och andra projekt. Så det här är inte det sista ni ser av mig, jag har bara börjat och jag är här för att stanna.

Årets Guldbaggegala äger rum på Cirkus i Stockholm på måndag 26/1. SVT Play direktsänder hela galan från klockan 18.00. Från klockan 20:00 sänds slutet av galan även på SVT1. Det delas ut Guldbaggar i 19 olika kategorier. De tyngsta, till exempel Bästa kvinnliga huvudroll som Saga är nominerad för, delas ut mot slutet av galan.

När vi började gå igenom de texter som fanns på Transformering.se sedan tidigare, samtidigt som vi arbetade med att skriva nya texter, tänkte vi oss att det språk vi vill använda framför allt skulle ha tre egenskaper.

Det ska vara begripligt. Du som läser på den här sidan ska kunna hitta information här som är lätt att förstå och som du känner att du har nytta av.

Det ska vara bekräftande. Du som läser på den här sidan ska kunna hitta ord, begrepp, texter och berättelser här som du känner igen dig i. Så många som möjligt ska kunna känna igen sig i något på sidan, även om allt inte kan vara bekräftande för alla.

Det ska kunna förändras när det behövs. Nya ord börjar användas. Betydelsen av ord kan förändras över tid, beroende på hur människor använder orden. En del ord blir gamla och är inte längre aktuella att använda.

Ett exempel på hur språket förändras är att vi, samtidigt som vi använder begreppet könskorrigering eftersom det är etablerat och ganska välkänt, har börjat prata om könsbekräftande behandling. ”Att korrigera” kan tolkas som att en ”rättar till något som är fel”, och så är det ju inte för alla. Att genomgå könsbekräftande behandling handlar om att en ändrar på kroppen så att den speglar eller bekräftar ens kön, eller ens könsidentitet. Vi tänker att det begreppet kan vara begripligt och bekräftande för ännu fler!

Under året kommer vi att arbeta vidare med texterna så att de blir ännu mer i linje med det språk vi vill använda.

Ett ord som vi som jobbar med Transformering.se läste allt oftare under 2014 är ickebinär*. Vi har använt det på sidan och i våra utbildningar för att beskriva ett sätt som en kan vara transperson och för att beskriva olika sätt att förhålla sig till tvåkönsnormen och cisnormen*.

Strax före nyår presenterade Språkrådet sin nyordslista för 2014. Varje år samlar Språkrådet in nya ord i svenskan genom att läsa tidningar, lyssna på radio och tv och ta in tips från allmänheten. Att ett ord kommer med på nyordslistan betyder alltså att ordet används och får uppmärksamhet.

Enligt nyordslistan 2014 är ickebinär en ”person som inte passar in i tvåkönsnormen”. Språkrådet tar ett exempel ur en artikel i Upsala Nya Tidning där fyra personer som är intergender eller ickebinära intervjuas. (Fast tidningen skriver om ”tredje könet”, och det är lite konstigt – att det finns killar och tjejer betyder ju inte att alla som inte är kille eller tjej är ett tredje kön.)

Nu känns det lite konstigt att vi inte haft med ickebinär i ordlistan här tidigare. Det är ett exempel på att vi hela tiden behöver titta på vilka normer vi själva utgår från i arbetet med Transformering.se, och att vi inte kan ta för givet att begrepp som vi själva förstår och använder oss av är lika tillgängliga för alla. Nu är det fixat så att ickebinär finns med i ordlistan, och vi kommer att använda det både som ett paraplybegrepp för kön/könsidentiteter som inte är antingen tjej eller kille, och som en identitet som kan rymmas under paraplybegreppet transperson.

Ett lästips är Maria Ramnehills analys av nyordslistan 2014 i nättidningen Feministiskt Perspektiv.

Genderqueer- och ickebinärflaggan är gjord av Marilyn Roxie.


* Binär betyder att något är uppdelat i två. När vi pratar om binär och ickebinär i fråga om transidentiteter eller transerfarenheter handlar det om hur en förhåller sig till tvåkönsnormen.

Tvåkönsnormen är föreställningen om att det bara finns två kön, tjej och kille, och att en person måste vara antingen kille eller tjej. Ihop med tvåkönsnormen hör också cisnormen, att en förväntas identifiera sig med och uttrycka sig i linje med det juridiska kön en blev tilldelad när en föddes. Det finns också en förväntning om att det är kroppen som avgör vilket kön en har. Inget av det stämmer!

Om en är binär är en antingen tjej eller kille. Alltså att ens könsidentitet är antingen tjej eller kille.

Om en är ickebinär är en inte antingen tjej eller kille. En kan vara både och, mitt emellan, inget kön, flera kön eller kön som inte är kille eller tjej. Ens kön kan också variera eller vara sammansatt på olika sätt, så att en till exempel är tjej ibland och kille ibland eller delvis kille och delvis ett eller flera andra kön.

Nu är det semestertider för oss på Transformering.se. Den 23 december–11 januari kommer vi inte att uppdatera Transbloggen eller läsa och svara på mejl som skickas till transmejlen. Den 12 januari är vi tillbaka och läser och svarar på alla mejl så snart vi hinner. Vill du ha hjälp eller svar innan dess finns det här nedanför länkar till andra som erbjuder stöd och/eller information.

Information

* Här finns kontaktuppgifter till de olika könsutredningsteamen i Sverige: transformering.se/korrigering/transvard/utredningsteam

* Mer information om sex och säkrare sex hittar du på vår sida sex.rfslungdom.se

* På ungdomsmottagningen på nätet, umo.se, finns det möjlighet att ställa frågor och hitta information om sex, om kroppen och om att vara transperson.


Stöd och hjälp

* Om du har tankar om att du inte vill leva, eller om du är orolig för någon du känner som tänker så, kan du chatta med eller mejla till Självmordsupplysningen. mind.se/sjalvmordsupplysningen/

* Till BRIS kan du höra av dig om du är under 18 år och vill prata med en kurator. BRIS-telefonen har nummer 116 111. Den har öppet klockan 14–21 den 24–26/12 och den 31/12–1/1 och på lördagar och söndagar. Övriga dagar kan du ringa klockan 10–21.
Samma tider gäller för BRIS-chatten där du kan chatta med en kurator. BRIS-mejlen är öppen jämt, men det brukar dröja några dagar innan man får svar. Här är en länk: www.bris.se/
Hos BRIS kan du vara anonym och det syns inte på telefonräkningen om du har ringt dit.

* Du kan också höra av dig till BRIS om du är vuxen och närstående till en ung transperson. BRIS Vuxentelefon har nummer 077-150 50 50. De har öppet måndagar och torsdagar klockan 13–16 och tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 9–12. Röda kalenderdagar (24–26/12, 31/12–1/1 och 6/1) är det stängt. www.barnperspektivet.se/

* Har någon behandlat dig illa för att du är transperson? På aldrigokej.se kan du som är yngre än 25 år få information och hjälp av personer från RFSL:s brottsofferjour. Dem kan du också nå på rfsl.se/boj och då spelar det ingen roll hur gammal du är. RFSL:s brottsofferjour BOJ har öppet så här under helgerna:
23/12 klockan 10–12
29/12 klockan 14–16
30/12 klockan 10–12
2/1 klockan 10–12

Därefter gäller de vanliga öppettiderna: måndagar klockan 16–18, tisdagar klockan 10–12, torsdagar klockan 12–14 och fredagar klockan 9–11.

Ta hand om dig!
/Transformering.se 

Vinterledighet innebär olika saker för olika personer. En del umgås med släkt eller/och vänner. En del firar högtider som är av betydelse för en eller påminner en om de sammanhang en växt upp i. Det är också en tid som kan kännas ensam, om alla andra verkar ha någon att umgås med och en själv har svårt att hitta ett sammanhang. Att träffa släkten kan vara att komma till en plats där en känner sig hemma, men det kan också innebära att bli påmind om sådant som känns jobbigt, att bli ifrågasatt eller känna sig osynlig. Om vinterledigheten är jobbig för dig, försök komma ihåg de här sakerna.

- Du har rätt till de namn och pronomen du själv väljer och att bli omnämnd med ord som känns rätt för dig: om du vill kallas barn, son eller dotter; syster, syskon eller bror; pappa, mamma, förälder eller något annat som speglar den du är.

- Du behöver inte svara på frågor om din identitet eller ditt uttryck om det inte känns bekvämt.

- Du har rätt till platser där du kan känna dig trygg och vara den du är. Det är helt okej att välja bort sammanhang som inte känns bra eller bekräftande, även om det är den biologiska familjen eller uppväxtfamiljen. Det kan vara svårt att välja bort personer, särskilt om en är ung och är beroende av vuxna på olika sätt, men en kan hitta sammanhang som känns trygga ändå. Kanske en RFSL Ungdom-avdelning eller en grupp med transpersoner på nätet. Tillsammans kan ni skapa rum där ni trivs och ställer upp för varandra, det kan också vara ens familj!

Nu håller vi på Transformering.se på att plocka ihop och stänga för i år. I morgon kommer ett inlägg om var du kan få stöd och hjälp om du har det jobbigt under vinterledigheten. Den 12 januari 2015 är vi tillbaka och läser och svarar på transmejlen och uppdaterar sidan som vanligt.

Ta hand om dig tills vi hörs igen! Och en god vinterledighet,
önskar vi på Transformering.se

BlatteQueers i film är ett projekt som drivs av Interfem, en förening för kvinnor och transpersoner som blir utsatta för rasism. Fram till och med nästa år ska projektet bland annat göra kortfilmer som handlar om unga transpersoner och lesbiska, bisexuella och queera tjejer som har erfarenheter av rasism.

I februari 2015 ska BlatteQueers i film, Interfem och RFSL Stockholm spela in en kortfilm om rasism, homofobi och transfobi. Nu söker de skådespelare till bland annat rollen som Robin. Robin är en ickebinär transperson och är mellan 23 och 29 år.

Det är bra om du som söker rollen har skådespelarerfarenhet, men det är inget krav. De som medverkar i filmen kommer att få ersättning.

Du kan läsa mer på BlatteQueers hemsida: www.blattequeers.se/skadespelare/

Där hittar du också andra roller som en kan söka.

Om du är intresserad, skicka namn och bild på dig själv till: castingfembots@gmail.com

 

 

Signe Bremer, som tidigare skrivit boken Kroppslinjer. Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering, gör just nu en studie som heter Den Könsbinära staden. Den nya studien handlar om hur det kan vara att bo i en storstad i Sverige som transperson eller person med transerfarenhet. Nu behövs det fler deltagare till studien! Läs Signes egen text om studien här nedanför.

 

Du som har transerfarenhet, är minst 18 år och bor i Malmö, Stockholm eller Göteborg: Vill du medverka i ett forskningsprojekt om transpersoners berättelser om stadsliv?

Jag som gör studien heter Signe Bremer och är forskare vid Uppsala universitets centrum för genusvetenskap. För tydlighetens skull vill jag även säga att jag som står bakom studien är 35 år, vit och brukar benämna mig cisflata. Jag har inte själv transerfarenheter och jag identifierar mig inte som transperson. 

Projektet finansieras av statens forskningsråd Forte och har arbetstiteln Den Könsbinära staden. En kritisk studie av trygghet, utsatthet och motstånd i transpersoners berättelser om stadsliv. Helt kort kan en säga att jag är intresserad av vilka sammanhang, rum och platser som personer med transerfarenhet upplever som mer eller mindre tillgängliga, bekväma, hemlika och/eller trygga.

Med vissa undantag är de som nu medverkar i studien vita personer mellan 20 och 35 år. Jag är därför särskilt, men inte enbart, intresserad av att komma i kontakt med dig som har egen erfarenhet av att möta rasism, som har en eller flera funktionsvariationer och/eller är 65+ Det är viktigt för mig att inkludera personer med olika erfarenheter i studien – inte bara sett till könsidentitet och/eller könsuttryck utan också i fråga om sexualitet, hudfärg, funktion, etnicitet, ålder och klass.

Du som deltar kan exempelvis identifiera dig som transperson, transvestit, intergender, transsexuell, före detta transsexuell, genderbender, ickebinär, nongender, bigender, genderqueer, dragking, dragqueen och/eller intersex, ha transerfarenhet eller på andra sätt bryta mot de förväntningar kring kön som gäller i staden.

Medverkan i studien kan ske på olika sätt. Du kan till exempel göra en forskningsintervju med mig, bidra med en novell, låttext eller poesi och/eller genomföra en promenadintervju med mig. Promenadintervjun går till så att den som vill tar med mig till en eller flera av sina favoritplatser i staden (både utomhus och inomhus funkar), som vi sedan samtalar om. Att delta är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva förklara varför. Som deltagare i studien är du anonym i den meningen att namn och andra relevanta uppgifter ändras och redigeras enligt dina önskemål.

Vill du få mer information om vem jag är, mer information om studien och vad den ska resultera i? Kontakta mig gärna! Jag nås bäst via signe.bremer@gender.uu.se

Många vänliga hälsningar från mig
/Signe Bremer

 

Vill du läsa mer om vad Signe har gjort tidigare? Här hittar du Signe Bremers hemsida på Uppsala universitet. Och här kan du läsa en artikel om den nya studien, från tidskriften Feministiskt perspektiv: Debatten om transpersoners inkludering i feminismen inte ny

Hör av dig direkt till Signe om du är intresserad!

Illustration: artivismproject.com

Transformering.se medverkar i en artikel om att vara ung transperson i skolan. Det står "transsexuell" i rubriken, men mycket av det som står i artikeln gäller oavsett vilken transidentitet en har. Till exempel att det är viktigt att bli respekterad i sin transidentitet och som den en är.

Läs artikeln på Genusskolan.se genom att klicka här.

"Jag är en vanlig person och vill bli behandlad som en vanlig tjej", säger 13-åriga Ella.
Ellas mamma Sofia har det här tipset till skolpersonal: "Det är inte enskilda elever som ska behöva anpassa sig." Vi på Transformering.se håller med – det är skolans ansvar att alla får förutsättningar att vara sig själva och känna sig trygga i skolan!

Sprid gärna artikeln, särskilt till lärare och andra som jobbar i skolan. Ta hjälp av en normkritisk skolgrupp, en hbtq-grupp, en lärare eller annan skolpersonal du litar på om du inte vill göra det själv!

Idag är det Transgender Day of Remembrance (förkortat TDoR). Det är en dag för att högtidlighålla minnet av personer som omkommit till följd av transfoba hatbrott och att påminna om den utbredda transfobin som finns i vår omgivning, i Sverige, i världen. Men det är också en dag för att trösta och stötta varandra i den fortsatta kampen. Dagen firas och högtidlighålls på massor av ställen idag. Här nedanför listar vi några av dem som vi har fått tips om. Mejla oss gärna om du vill tipsa om en TDoR-manifestation på något fler ställe än dessa, så lägger vi till detta om vi hinner!

Luleå: Feministiskt Initiativ håller en tyst ljusmanifestation på Kupoltorget 17:00.

Umeå: Manifestation på Rådhustorget. Samling och förberedelser klockan 16:30 inför manifestationen som börjar 17:00.

Söderhamn: Söderhamn är idag den första kommunen i Sverige att flagga med transflaggan. TDoR högtidlighålls med ett stort arrangemang på Stadsteatern i Söderhamn med uppträdanden, föreläsningar, tal och mycket annat mellan 13:00-22:00.

Stockholm: RFSL Ungdom håller en ljusmanifestation på Mynttorget i Gamla Stan 18:00. Därefter är det öppet hus med fika i Huset på Sveavägen 59, dit alla är välkomna.

Göteborg: Ljusmanifestation på Järntorget 19:00.

Malmö: Samling på Triangeltorget 18:00 för att gå tillsammans i en ljusmanifestation mot Gustaf Adolfs Torg, där det kommer att hållas tal. Efteråt är det medlemsfika i RFSL Ungdom Syds lokaler.

Idén till Transgender Day of Remembrance kom då Rita Hester mördats på grund av sin transidentitet den 28 november 1998, vilket startade projektet ”Remembering Our Dead” och en ceremoni med tända ljus i San Francisco 1999. Transgender day of remembrance uppmärksammas nu i många länder, ofta i form av tändning av ljus och uppläsning av namn på personer som omkommit under året till följd av transfoba hatbrott.

[Information in English follows below]

Snart är det jul och vad är bättre än att åka iväg en vecka för att träffa nya människor, hänga i vintersolen, delta i workshops och för en gångs skull bara vara? Inget, gissar vi, och öppnar nu anmälningen för vinterns transläger!

Du som vill åka på lägret är transidentifierad på något vis, mellan 12-22 år gammal och medlem i RFSL Ungdom. Medlem kan du bli på plats eller här: https://app.rfsl.se/medlem/blimedlem.php

Lägret är gratis och pågår den 27:e december till 2:a januari och vi bekostar även resan. Vi kommer hålla till utanför Gnesta (söder om Stockholm) i lokaler som är tillgängliga för rullstol. Alla ledare är själva transidentifierade. Personer som inte har varit på tidigare transläger har förtur.

Anmälan är bindande från din sida. Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan, men det är först efter anmälningstidens slut som du får reda på om du har kommit med på lägret eller inte. Då kommer du få mer information om lägret, hur vi tar oss dit, vilka aktiviteter som är planerade med mera. Om du inte kan närvara på lägret och inte har meddelat oss 14 dagar innan eller har läkarintyg kommer du få betala 400 kr.

Är du under 18 år kommer vi att behöva målsmans tillstånd. Det kommer inte framgå av informationen vilket typ av läger det är - bara att det är ett läger som RFSL Ungdom Öst arrangerar. Godkännandet från målsman som ska skickas in till oss får du i samma mail som bekräftelsen på att du kommer att få delta på lägret.

Kontakt, mejla translagret@gmail.com
Anmälan görs via länk: https://docs.google.com/forms/d/16BnfpRMfT5enbQJnNE7qFYHsWCFaeiskhhsxNrHEle8 
Sista anmälningsdag är 1 november.
Affisch för transläger - samma info som i löptexten

Soon it's christmas and what could be better than to go away for a week and meet new people, chill in the wintery sun, participate in workshops and just be yourself for once? Nothing, we guess, and hereby open up the registration for this winters's trans camp!

If you want to go to the camp you have to be trans identified in some way, between 12-22 years old and a member of RFSL Ungdom (Swedish Youth Federation for LGBTQ Rights). You can become a member at the camp or here: https://app.rfsl.se/medlem/blimedlem.php

The camp is free of charge and will be held December 27 to January 2 and we will pay for your trip as well. We will stay outside of Gnesta (south of Stockholm) in a place that is accessible for wheelchairs. All counselors are trans identified. Persons who have not attended earlier trans camps are prioritized to this summer's camp. The lectures and workshops will mostly be held in Swedish.

The registration is binding from your side. You will get a confirmation that we've received your registration, but it's not until the last day of the registration period that you will get information if you've been accepted a place at the camp. Then you'll get more information about the camp, how we get there, what the planned activities are and so on. If you can't go to the camp and haven't given us a notice 14 days before the camp or have a note from the doctor you will have to pay 400 SKR.

If you're under 18 years old we will need a permit from your legal guardian. It will not say in the information what kind of camp it is, only that it is organized by RFSL Ungdom Öst. The permit that will have to be sent to us will be given to you in the same mail as the confirmation of your attendance at the camp.

Last day of registration is 1st of november
For questions, send us an e-mail at translagret@gmail.com
You'll find the registration form here: https://docs.google.com/forms/d/16BnfpRMfT5enbQJnNE7qFYHsWCFaeiskhhsxNrHEle8