Könsbekräftande behandling

Att vara transperson handlar ytterst sett om hur man väljer att identifiera sig och vem man själv känner att man är. Att man väljer att använda andra könsuttryck än de förväntade gör en till exempel inte till transvestit, utan det handlar om vilken vikt man själv lägger vid könsuttrycken och hur man själv identifierar sig. Det är könsidentiteten som avgör vem man är, inte hur andra uppfattar en, vad det står i ens pass eller hur kroppen ser ut. Däremot kan det förstås vara skönt att få de olika delarna att stämma överens så att man mår bra i kroppen och så att andra personer kan se och bemöta en som den man faktiskt är.

Diagnos nyckel till vård

Alla transpersoner vill inte ändra på kroppen, byta namn eller ändra juridiskt kön. Man behöver inte vara på något visst sätt för att kunna kalla sig själv transperson eller för att andra ska respektera ens (trans)identitet. För att man ska kunna få en diagnos som transsexuell eller som ickebinär/intergenderperson och därmed, med hjälp av diagnosen, få möjlighet att ändra på kroppen och/eller det juridiska könet behöver man däremot uppfylla vissa krav eller diagnoskriterier. Att man får en diagnos betyder inte att man är sjuk utan att man har ett vårdbehov. Man kan säga att diagnosen är en nyckel till att få vård.

Att ändra på kroppen så att den bättre stämmer överens med ens könsidentitet kan kallas för att genomgå könsbekräftande behandling, eller könskorrigering.

Hur en könsutredning går till

Här har vi samlat information om hur en typisk könsutredning går till och kontaktuppgifter till de olika utredningsteamen, information om kirurgiska ingrepp och om hormonbehandling. Om man är transsexuell ska man inte förväntas genomgå alla de behandlingsalternativ man får tillgång till genom sin transsexualismdiagnos – alla vill eller kan till exempel inte ta hormoner eller genomgå underlivskirurgi – och om man är intergender är det snarast en regel att man lägger upp behandlingen individuellt efter just det man själv behöver för att kunna må så bra som möjligt.

Hur man byter namn

Här finns också information om hur man gör om man vill byta namn. Sedan år 2009 får vuxna personer i Sverige själva välja vad de vill heta i förnamn, även så kallade könskonträra namn, alltså namn som traditionellt sett bärs av personer med det juridiska kön som man själv inte har. Sedan år 2012 kan man också få välja sitt förnamn själv om man har fyllt 12 år. Man behöver inte ha en transdiagnos eller definiera sig som transperson för att få byta namn.

 

Senast ändrad: 
3 december, 2015 - 15:58

Sökformulär