Utredningsteam

Här finns kontaktuppgifter till könsidentitetsteam. Det är bara dessa team som har kompetens att genomföra könsidentitetsutredningar och ställa diagnoser som innefattar könsdysfori. En diagnos där könsdysfori ingår som ett kriterium eller krav, som "transsexualism" eller "könsidentitetsstörning utan närmare specifikation", ger möjlighet till könsbekräftande behandling. Man behöver oftast en remiss från en psykiatriker för att få komma till dessa team. Några team tillåter också att andra vårdgivare skriver remiss, läs under respektive team för mer information. En del team godkänner egenremiss, dvs egen vårdbegäran. Du kan söka dig till vilket team som helst, men om det ett annat team än det som ditt landsting har avtal med behöver du själv bekosta resorna.

Linköping

TS-mottagningen
Psykiatriska kliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ansvarig läkare: Nils Thelin

Telefon: 010-103 38 02 (sekreterare)

Teamet tar emot remisser från vårdcentral och från psykiatriska mottagningar. Det går också bra att göra en egen vårdbegäran (egenremiss) om man är över 18 år. En blankett för egenremiss finns här: https://www.1177.se/Dokument/%C3%96sterg%C3%B6tland/Egenremiss.pdf
Teamet tar också emot personer under 18 år.

Lund

Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund, Baravägen 1, 221 85 Lund


Telefon: 046-17 40 35 och 046-17 42 70 (kurator)

Telefon: 046-17 42 71 (sekreterare).


Teamet består av

Psykiatriker: Hans Briggmar och Attila Fazekas
Psykolog: Mikael Bergkvist
Kuratorer: Marita Olofsson, Lillemor Vesterbacka-Olsson och Erika Sundström
 
Teamet tar emot personer folkbokförda i Skåne, Södra Halland, Blekinge och Kronobergs län samt patienter för second opinion.
Remiss från psykiater på hemorten krävs. För den som bor utanför region Skåne krävs även specialistvårdsremiss.
Teamet tar emot remiss för personer från 17 år och 6 månader.

Stockholm, barn & ungdom

KID-teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Kontaktperson: Maria Elonen
Telefon: 08-517 772 04
 
Postadress:
KID-teamet (Könsidentitetsteamet)
BUP Konsultenhet
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna
171 76 Stockholm

Teamet tar emot patienter under 18 år från hela landet.
 Man kan få en remiss till KID-teamet från till exempel elevhälsa, ungdomsmottagning eller BUP-mottagning.

Stockholm

OBS! Nytt namn, ny adress och nytt telefonnummer från 24 maj 2016!

ANOVA (tidigare CASM/ENID, Centrum för andrologi och sexualmedicin/Enheten för könsidentitetsutredningar)


Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, våning 4. Vid besök registrerar du dig i ANOVAs egen reception på våning 4.
Ansvarig läkare: Cecilia Dhejne

Telefon: 08-517 73 200. Telefontid vardagar 8.30–10.30.

Postadress: ANOVA, Karolinska universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Teamet tar emot personer som önskar vård för könsdysfori. Teamet tar emot remiss för personer från 17 år och 9 månader.

För att få en remiss till transsexualismutredning på ANOVA kan man vända sig till distriktsläkare eller husläkare. Även ungdomsmottagningar kan remittera till ANOVA. Den som är ickebinär, eller som är osäker på om hen är ickebinär eller transsexuell, kan i många fall göra en egen vårdbegäran (egenremiss), kontakta trans@rfslungdom.se för information om hur det går till. Om man redan har kontakt med psykiatrin kan man vända sig till sin vårdgivare där för att få remiss till ANOVA. 

Läs mer om ANOVA på deras hemsida: http://www.anova.se/TM1.htm

Umeå

Könsidentitetsmottagning (KIM), Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus

Kontaktpersoner: Rebecca Larsen (kurator och samordnare)
Telefon: 090-785 64 47 eller 072-561 27 41. 

Katarina Löfgren (sekreterare)
Telefon: 090-785 64 90 måndag–onsdag

Uppsala

Akademiska sjukhuset
Affektiva specialmottagningen
Kontaktperson: Jenny Wennersten (kurator och koordinator)
Telefon: 018-611 21 06

Remiss från psykiatriker behövs.
Teamet tar emot patienter under 18 år.

Västra Götalandsregionen

Lundströmmottagningen i Alingsås

Ansvarig läkare: Natalia Jorehed
Kontaktperson: Lennart Fällberg

Telefon: 0322-22 67 90

Teamet tar emot patienter oberoende av ålder. För att få en remiss till Lundströmmottagningen kan man vända sig till en vårdgivare som man har träffat förut och som har god kännedom om en. Det kan vara till exempel en kurator, en psykolog, en husläkare, en psykiatriker, personal på en ungdomsmottagning. Det går även bra att skriva en egenremiss, se Lundströmmottagningens hemsida för mer information: http://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/lundstrommottagningen/

Senast ändrad: 
5 juni, 2017 - 13:47

Sökformulär