Relationer

Stöd från närstående är den enskilt viktigaste faktorn som gör att unga transpersoner mår bra. Närstående behöver inte vara uppväxtfamiljen, utan kan vara till exempel nära vänner, partner, någon vuxen man känner förtroende för eller ens valda familj, alltså personer man själv definierar som sina familjemedlemmar.

Att vara ett stöd

Man hör ibland talas om att unga transpersoner mår dåligt, och det är tyvärr också många som gör det. Det är då inte att man är transperson som gör att man mår dåligt, utan i de flesta fall handlar det om brist på stöd och sammanhang där man har utrymme att vara den man faktiskt är. Att det är så här gör att det kan kännas svårt och jobbigt ibland, men samtidigt kan den som är närstående till en ung transperson göra något väldigt stort och viktigt genom att vara ett stöd. Det som behövs är oftast att man visar att man vill vara ett stöd och vill försöka göra rätt: till exempel genom att använda rätt namn, att ta ansvar de gånger det ändå blir fel och att skaffa sig den kunskap om trans som man behöver. Under flikarna på denna del kan man läsa mer om olika frågor som rör nära relationer. 
(Texten fortsätter under bilden)

Ta hand om dig själv

Det är också viktigt att du som är närstående till en transperson har möjlighet att ta hand om dig själv. Att vara närstående kan väcka många känslor som du kan behöva ta hand om med hjälp av någon annan än personen det gäller, till exempel med stöd av en transkompetent kurator eller en närståendegrupp. Det är inte ovanligt eller konstigt att man känner motstridiga känslor, att man sörjer en son och samtidigt gläds åt att ha fått en dotter till exempel. Är känslorna svåra att bära eller påverkar ens möjligheter att stötta och stärka kan man få hjälp med dem. Det kommer vi att skriva mer om under den här fliken framöver.

Tills vidare kan du här hitta information om hur man kan hantera det förflutna när det på olika sätt säger emot nuet, och om att vara kärlekspartner till en transperson. Om du är sexpartner till en transperson hittar du många tips under fliken "Sex".

 

Senast ändrad: 
15 september, 2014 - 13:32

Sökformulär