Inlägget är information från ANOVA, könsutredningsteamet i Stockholm för personer över 18 år.

Psykoterapeutisk gruppbehandling med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för transpersoner med psykisk ohälsa - En pilotstudie.

Är du en person med transerfarenhet? 

Känner du dig nedstämd? Plågas du av tankar kring det förflutna eller oro för framtiden? Oroar du dig för omgivningens bemötande eller brottas med tankar kring hur det är att leva som den du är? Har du förlorat kontakt med vad du tidigare tyckte var viktigt och saknar riktning i livet? 

Skulle du behöva hjälp för detta?

Den 13 januari 2020 startar en behandlingsstudie utifrån en terapiform som heter Acceptance and Commitment Therapy och förkortas med ACT. Studien kommer genomföras på ANOVA som är en multidisciplinär verksamhet inom Karolinska universitetssjukhuset. ANOVA är en centralt belägen mottagning i Stockholm som ansvarar för könsidentitetsutredningar, diagnostik och könsbekräftande behandling. 

Denna studie är en pilotstudie, det vill säga ett första försök att undersöka om ACT kan vara hjälpsamt för transpersoner som lider av psykisk ohälsa. Behandlingen sker i grupp med cirka 10 deltagare under 10 veckor med en session i veckan á 90 minuter. Gruppen leds av två legitimerade psykologer; Maria Ilestam och Markus Byström, vilka båda är verksamma vid ANOVA. Ansvarig för projektet är utöver ovan psykologer är ANOVAS verksamhetschef, Katarina Öberg leg. Psykolog och PhD.

Sekretess och tystnadsplikt

Behandlingsstudien omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller för hälso- och sjukvården. 

Är du intresserad, eller vill du läsa mer? 

För att delta i studien behöver du ha en fastställd diagnos F64.0 transsexualism. Du behöver inte ha fått diagnosen vid just ANOVA, men om du utretts vid ett annat team behöver du kunna styrka din diagnos med exempelvis journalhandlingar.

Följ denna länk för mer information och för att anmäla ditt intresse till behandlingsstudien: https://transact.webcbt.se/registration/344

Anmälan till studien är möjlig från 1 oktober till 22 november 2019 eller till dess att platserna tagit slut. 

Har du några frågor?

Kontakta ANOVA på telefonnummer 08-517 719 30, fråga efter Maria Ilestam eller Markus Byström.

Inlägget är information från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Barnombudsmannen (BO).

Är du under 18 år och vill dela med dig av dina erfarenheter och tankar om könsidentitet och vård och behandling av könsdysfori?

Barn och unga har egna rättigheter. En sådan rättighet är rätten att få komma till tals. Andra rättigheter handlar till exempel om hälsa och att inte bli diskriminerad.

Vi önskar din hjälp!
Barnombudsmannen och Statens medicinsk-etiska råd anordnar en ungdomsdialog för att höra hur du tänker kring könsidentitet och vård och behandling av könsdysfori. Några exempel på frågor:

  • Upplever du att barn och ungdomars åsikter respekteras inom vården?
  • Ser du några dilemman med utredning och behandling vid könsdysfori såsom det ser ut idag?

Genom att lyssna på dig kan vi tillsammans förbättra för andra barn och ungdomar i framtiden. Din röst är viktig!

Datum: november 2019.
Plats: Centralt i Stockholm.
Vi ersätter din resa och bjuder på något att äta.

Vill du veta mer? Hör av dig till Janna, janna.kokko@barnombudsmannen.se eller på telefon 08-692 29 83.
Om du inte kan komma till dialogen finns andra sätt att delta, kontakta Janna så får du mer information.

Barnombudsmannen (BO) jobbar för att barn och unga ska få det bättre. Det görs bland annat genom att fråga vad barn och unga tycker i olika frågor. Sen för BO vidare det som barn och unga berättat till dem som bestämmer i kommuner, landsting och myndigheter men även till regering och riksdag. BO berättar inte vilka barn man pratat med. www.barnombudsmannen.se

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är tillsatt av regeringen för att diskutera medicinsk-etiska frågor ur ett samhälleligt perspektiv. Smer tycker att barn och ungas röster är viktiga. www.smer.se

Nu är det dags för den årliga informationsdagen som ANOVA och KID-teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus står för. Torsdagen den 12 september 2019 kl 14:00-20:00 är alla intresserade välkomna att lyssna till hur det fungerar med utredning, behandling och uppföljning vid könsdysfori i Region Stockholm. Under dagen lyfts både hur det fungerar för vuxna och för barn/unga. De som föreläser är bland annat personal på utredningsteamen, kirurger och logopeder. Informationsdagen riktar sig till dig som är trans, närstående, vårdpersonal eller av annat skäl intresserad av hur vården fungerar.

OBS! I år ges föreläsningen på en annan plats än tidigare år: Birkeaulan på Karolinska Huddinge. Adress: Blickagången 9. Ingen föranmälan krävs, utan det är bara att dyka upp.

Vi ses där!

 

 

I sommar har vår mejl stängt 29 juni-21 juli samt 5-11 augusti. Alla som mejlar oss under dessa datum får ett autosvar och vi svarar såklart på alla inkomna mejl när vi öppnar igen.

Mejladressen är som vanligt trans@rfslungdom.se och hit kan du som är transperson eller funderar kring din könsidentitet höra av dig för information och stöd - oavsett din ålder. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att mejla. Vi får årligen in över 1000 mejl om exempelvis var en kan köpa en binder, hur en kommer till en könsutredning, var en kan träffa andra som är trans, tankar om relationer, säkrare sex, mående eller hur en kan stötta som närstående.

Idag (den 3 april 2019) sänder Uppdrag Granskning ett reportage om vården för unga transpersoner. Programmet handlar om ökningen av unga som uppsöker vård för könsdysfori. Reportaget lyfter fram personer som detransitionerat (ångrat sin könsbekräftande vård) och föräldrar som är kritiska till vården.

RFSL och RFSL Ungdom håller med om att den könsbekräftande vården behöver granskas och förbättras, och att det behövs mer forskning kring varför antalet personer som söker vård ökar. Men Uppdrag Granskning har valt en väldigt förenklande vinkling på sitt program. Programmet visar bara personer som är skeptiska till vården. Det finns inga berättelser från personer som mår bättre av sin vård eller som mår dåligt av bristande tillgång på vård. Det saknas även berättelser från alla föräldrar som kan intyga hur viktig och omfattande vården är.

Reportaget kan upplevas som förvirrande eftersom det ofta är oklart om det pratas om antalet remisser eller om antalet faktiska diagnoser, om unga eller om vuxna, och om Sverige eller om andra länder. RFSL Ungdom och RFSL vill därför sprida saklig information.

Här hittar du ett uttalande från oss om programmet. För dig som vill ha mer fakta har vi tagit fram en pdf som du hittar här. I den kan du läsa mer om könsbekräftande vård, statistik, ånger, förändringar över tid, ROGD m.m. med fokus på svenska förhållanden.

Vi vill också passa på att påminna om vår stöd- och infomejl som riktar sig till transpersoner i alla åldrar. Vi finns på trans@rfslungdom.se. Där tar vi även emot frågor från närstående och professionella. Även du som har funderingar kring din könsidentitet eller som har detransitionerat är väldigt välkommen att mejla med oss.

Nu kan en anmäla sig till höstens Transit-grupper i Stockholm! Transit är till för dig som är mellan 15 och 25 år och är trans eller funderar över din könsidentitet. Du får möjlighet att träffa andra med liknande funderingar och liknande erfarenheter som du själv. Grupperna arrangeras av RFSL Stockholm.

Transit Samtalsgrupp

Transit Samtalsgrupp är för dig mellan 15 och 25 år som har funderingar kring din egen könsidentitet och vill träffa andra med liknande erfarenheter att prata med. 

Gruppen träffas nio gånger och hålls av två samtalsledare som identifierar sig som transpersoner. 

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig.

Mejla transit@stockholm.rfsl.se och märk mejlet "SAMTALSGRUPP"

Gruppstart: 4 september

Transit Stödgrupp 

Transit Stödgrupp är för dig mellan 15 och 25 år som befinner dig inom transvården och vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation att prata med. Gruppen träffas åtta gånger och hålls av två terapeuter med stor transkompetens. 

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig.

Mejla transit@stockholm.rfsl.se och märk mejlet "STÖDGRUPP"

Gruppstart: 18 oktober

Om du klickar här kommer du till ett Facebookevent för höstens Transitgrupper i Stockholm. Det kan synas för personer du är vän med på Facebook om du klickar på "Intresserad" eller "Kommer", men det ska inte synas för personer du inte är vän med.

Du kan också läsa mer om Transitgrupperna på RFSL Stockholms hemsida. Om du har frågor om Transitgrupperna i Stockholm kan du mejla transit@stockholm.rfsl.se

 

Bor du inte i Stockholm? Är du yngre än 15 eller äldre än 25 år?

På din lokala RFSL-avdelning kan det finnas Transitgrupper eller andra grupper för transpersoner. Här hittar du en lista över RFSLs avdelningar. På respektive avdelnings hemsida eller sociala medier finns aktuell information. Du kan också kontakta avdelningarna direkt.

I ditt RFSL Ungdom-distrikt kan det finnas verksamhet för dig som är under 30 år. Här hittar du RFSL Ungdoms olika lokala verksamheter.

Transammans – förbundet för transpersoner och närstående ordnar grupper som utgår från Transits modell och även andra typer av verksamheter. De har också Facebookgrupper. Här hittar du Transammans.

Det kan också finnas andra transgrupper eller hbtq-häng i närheten av dig. Hör av dig till oss på trans@rfslungdom.se om du är intresserad, så ser vi om vi kan hitta något till dig!

Nu inför sommaren vill vi passa på att tipsa om RFSL Uppsalas alla aktiviteter! De allra flesta aktiviteter löper över hela sommaren, med undantag för kören och filmkvällarna som tar en liten paus dessa månader. RFSL Uppsala har bland annat en transgrupp som träffas den andra onsdagen varje månad, kl 18:00-21:00. Denna grupp kan en vända sig till med frågor, tankar och/eller behov av stöd under exempelvis könsutredning. Gå in på uppsala.rfsl.se/verksamhet/transgruppen eller maila trans@uppsala.rfsl.se för mer information om just denna grupp. 

 Du kan läsa mer om de övrig aktiviteterna här: RFSL Uppsala verksamhetsöversikt.

 

25 april höll Kammarkollegiet en pressträff om den statliga ersättningen till personer som fått sitt juridiska kön fastställt enligt den gamla könstillhörighetslagen. Kammarkollegiet har tagit hjälp av RFSL, RFSL Ungdom och FPES för att ta fram information om ersättningen, och den informationen kommer att finnas tillgänglig på Kammarkollegiets hemsida nästa vecka. Till dess kommer lite mer information om ersättningen här!

Vad har hänt?

1 juli 1972 fick Sverige en könstillhörighetslag, lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Det var enligt den lagen som transpersoner och personer med intersexvariationer kunde byta juridiskt kön (det som juridiskt kallas för fastställande av könstillhörighet).

Mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013 fanns det ett krav i könstillhörighetslagen att man skulle vara steril eller av annan anledning sakna fortplantningsförmåga för att kunna få rätt juridiskt kön fastställt. Det kravet gällde bara för transpersoner som identifierade sig och levde som antingen man eller kvinna, alltså för transsexuella personer och personer som fått diagnosen transsexualism. Kravet innebar att många transpersoner och personer med transerfarenhet blev steriliserade mot sin vilja, att man blev tvångssteriliserad. Man fick inte heller ha könsceller sparade. Man räknar med att ungefär 960 personer bytte juridiskt kön medan det här lagkravet gällde.

Vad händer nu?

Riksdagen har beslutat att den som ansökt om att byta juridiskt kön medan kravet på sterilitet gällde, alltså mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013, kan ha rätt till en ersättning på 225 000 kronor. Det är Kammarkollegiet som tar emot ansökningarna om ersättning. En blankett för att ansöka om ersättning kommer att finnas på Kammarkollegiets hemsida från och med 1 maj 2018. Det kommer att gå att ansöka om ersättningen från 1 maj 2018 till 1 maj 2020, eftersom lagen om ersättning är en tillfällig lag.

Vem kan ansöka om ersättning?

Man kan ansöka om ersättning om man ansökt om att byta juridiskt kön någon gång mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013. Ens ansökan om byte av juridiskt kön ska också ha blivit godkänd, men det är datumet då man ansökte som spelar roll. Även om ens ansökan om byte av juridiskt kön blivit godkänd efter 30 juni 2013 kan man ansöka om ersättningen.  

Hur kommer ansökan att gå till?

– Tanken är att ansökningsförfarandet ska vara så lätt som möjligt. Det kommer att vara ett papper, där man anger sitt nuvarande namn och personnummer och som man skriver under. Med sin underskrift ger man Kammarkollegiet tillstånd att söka efter den information som behövs för att avgöra om man kan få ersättning, säger Erland Törngren som är enhetschef på Kammarkollegiets försäkringsavdelning, där ansökningarna kommer att tas emot.

Man behöver inte ha sparat de papper man fick från Socialstyrelsens Rättsliga råd eller från Skatteverket i samband med att man bytte juridiskt kön, eller ta fram de handlingarna själv. I och med att man skriver under ansökan om ersättning ger man sin tillåtelse till Kammarkollegiet att ta fram de handlingarna från antingen Skatteverket, Socialstyrelsen eller i några fall Riksarkivet.

Kammarkollegiet kommer inte att ta in någon medicinsk dokumentation, som journaler, eller bevis på att man genomgått någon operation eller varit steril i samband med att man bytt juridiskt kön. Det som är relevant för att kunna få ersättning är vilket datum man skickat in ansökan om att byta juridiskt kön, och att man sedan fått den ansökan godkänd.

Alla uppgifter i samband med ersättningsansökningarna kommer att vara sekretessbelagda. Många som har bytt juridiskt kön har också skyddade personuppgifter. Det är Kammarkollegiet vana vid att personer har.

Kammarkollegiet kommer att behandla ansökningarna om ersättning så snabbt som möjligt. En normal handläggningstid är 2–4 veckor, men det kan ta längre tid om många ansökningar kommer in samtidigt.

– Det är viktigt för oss att hitta så många som möjligt av dem som kan ha rätt till ersättning, säger Erland Törngren. Så hjälp oss gärna att sprida informationen om ersättningen!

Här finns Kammarkollegiets pressmeddelande om ersättningen till tvångssteriliserade.

*AST är en förkortning för autismspektrumtillstånd.

Nu i vår börjar Liger, som är en samtalsgrupp för transpersoner inom AST (autismspektrumtillstånd). Man kan vara med i gruppen om man är transperson eller om man funderar kring sitt kön/sin könsidentitet. Gruppen är öppen för dig som är mellan 16 och 35 år gammal.

Att vara inom AST innebär, i den här gruppen, att man har fått antingen diagnosen autismspektrumtillstånd eller någon av de autismspektrumdiagnoser som användes tidigare (autism, Aspergers syndrom, atypisk autism, autismliknande tillstånd eller genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation).

Vårens grupp är en pilotomgång, alltså att det är första gången som en sådan grupp hålls inom Ligerprojektet. Projektet är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stad och RFSL Stockholm och drivs med stöd av Socialstyrelsen.

Här nedanför kan du läsa Ligerprojektets hela inbjudan till samtalsgruppen. Där finns också information om tid och plats och hur du gör om du vill anmäla dig.

Inbjudan

LIGER – Pilotomgång

Samtalsgrupp för transpersoner inom AST (Autismspektrumtillstånd)

Ligerprojektet är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stad och RFSL Stockholm med stöd av Socialstyrelsen. 

Metoden bygger dels på RFSL Stockholms metod Transit (utvecklad med stöd av Arvsfonden), och dels på arbetssätt och kunnande som finns inom Södermalms fritidsverksamheter med personer inom AST.

Detta är en samtalsgrupp för dig som befinner dig inom Autismspektrat och är transperson och/eller har funderingar kring kön och könsidentitet.

Syftet med samtalsgruppen är att vi tillsammans ska skapa ett tryggt rum för samtal och tankar som rör trans, könsidentitet och/eller könsuttryck. Hit kommer en för att få va sig själv och träffa andra med liknande erfarenheter.

Vi kommer att ses vid 8 tillfällen och vara mellan 5–8 deltagare plus två samtalsledare. 

Det är gratis att delta och för att anmäla dig så skickar du ett mail med ditt namn till Jessica.Myhr@stockholm.se 

Var:
Södermannagatan 5
t-bana: Medborgarplatsen

När: 
8 måndagar i rad med start 16 april. Sista träffen är 4 juni.

 

Bilden har vi på Transformering lånat från EclipseDragon. Den föreställer en Fae Dragon från onlinespelet Flight Rising. Draken flyger med sina stora vingar utbredda och är i transflaggans färger, ljusblått, ljusrosa och vitt.

Nu är det dags att anmäla sig till Transit-grupper och till transkollo! Flera RFSL-avdelningar har Transit-grupper, som är samtalsgrupper för dig i åldern 15-25 år. Nu kan du anmäla dig till dessa grupper i Göteborg och Stockholm. Dessutom arrangerar Transammans och RFSL Ungdom ett transkollo för dig som är max 13 år! Läs mer om alla dessa olika event nedan. Där hittar du också information om hur du anmäler dig.

⭐⭐⭐⭐⭐

ÖREBRO TRANSKOLLO

Transammans Ekerö och medarrangören RFSL Ungdom presenterar stolt en uppföljning till förra årets succé: läger för transbarn och närstående! Lägret riktar sig till dig som är trans­person eller funderar kring din könsidentitet och som är max 13 år. Du får ta med dig en vuxen som du litar på. Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående, och en massa kul som bad, grillning och lekar.

Datum: 1-3 juni 2018, kl 15 på fredagen till kl 15 på söndagen

Plats: Örebro-området

Målgrupp: Transbarn upp till och med 13 år från hela Sverige.  Du behöver vara medlem i Transammans eller RFSL Ungdom. Du kan bli medlem på www.transammans.se eller på www.rfslungdom.se.

Kostnad: Frivillig deltagaravgift för att stödja verksamheten på 500 kr per barn och då ingår en närstående i priset. I anmälningsavgiften ingår mat, boende och alla aktiviteter för både barnet och den vuxna. Resan bekostas själv men det finns möjlighet att få ekonomisk ersättning

Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejOPFB4qr8fgIScMKc58usnS7s33r-hqA4gdGdeEyYwrYdxA/viewform

Sista anmälningsdag: Fredagen den 27:e april.

Begränsat antal platser! Senast den 1:a maj kommer svar om du fått en plats på lägret. Personer som inte tidigare varit på ett transkollo kommer att prioriteras.

Kontakt: transammans.ekero@gmail.com

⭐⭐⭐⭐⭐

GÖTEBORG SAMTALSGRUPP TRANSIT

Transit är en samtalsgrupp för dig i åldern 15-25 år som har funderingar kring din könsidentitet. Oavsett om du precis har börjat fundera eller om du har tänkt på det här hela livet, är det ett ställe där du kan prata om det du behöver. Samtalsgruppen hålls av samtalsledare som själva har erfarenhet av att vara trans. Under 2018 kör vi Transit under en vecka i juli. Vi träffas på eftermiddagarna måndag till lördag för att prata om sånt som har med kön och trans att göra. Tanken med gruppen är att du ska kunna vara dig själv och träffa andra med liknande erfarenheter. Att delta i samtalsgruppen är gratis och vi bjuder på fika.

När: 2-7 juli 2018 kl 12-16

För att lämna intresse om att delta i gruppen anmäler du dig i formuläret som du hittar här: https://goo.gl/forms/FXBU2z7KpIDXj5cn2 . Sista anmälningsdag är 15 maj 2018. Du får veta om du blir erbjuden en plats ungefär en månad innan start.

Om du har frågor kan du maila kurator@goteborg.rfsl.se

⭐⭐⭐⭐⭐

STOCKHOLM SAMTALSGRUPP TRANSIT

Transit Samtalsgrupp är för dig mellan 15-25 år som har funderingar kring din egen könsidentitet och vill träffa andra med liknande erfarenheter att prata med. 

Gruppen träffas nio gånger och hålls av två samtalsledare som identifierar sig som transpersoner. 

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig.

Mejla transit@stockholm.rfsl.se och märk mejlet "SAMTALSGRUPP"

Gruppstart: April 2018

⭐⭐⭐⭐⭐

STOCKHOLM STÖDGRUPP TRANSIT

Transit Stödgrupp är för dig mellan 15-25 år som befinner dig inom transvården och vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation att prata med. Gruppen träffas åtta gånger och hålls av två terapeuter med stor transkompetens. 

Det är gratis att delta men en måste anmäla sig.

Mejla transit@stockholm.rfsl.se och märk mejlet "STÖDGRUPP".

Gruppstart: 5 april 2018