Transbloggen

Här skriver RFSL Ungdoms kanslipersonal och olika gästbloggare om allt möjligt som har med trans att göra. Vill du gästblogga? Hör av dig på trans@rfslungdom.se. Det går också att prenumerera via rss

8 apr
kommentarer kommentera?

Kärlek till de upproriska

See video

Madame har till synes allt. Ett liv i lyx, vänner och fästman. Men hon bär på en hemlighet. Denna vackra kvinna är född som biologisk man.

Bryt.

När vi bänkar oss till premiärvisningen av "Ett uppror! – The Transgender Version" på Teater Tre i Stockholm på lördagskvällen möts vi först av en av skådespelarna som läser upp namnen på transpersoner som mördats. På scen skymtar en annan bakom ett galler eller om det är en panel. Därefter av ett förinspelat röstmeddelande från regissören Aleksa Lundberg som meddelar att pjäsen "Jungfruleken", från 1947, av Jean Genet är struken. En raggningsscen mellan först samtliga fyra skådespelare, sedan två av dem tar vid, i tydlig dialog med Jana Bringlöv Ekspongs kortfilm "Ta av mig", och övergår i en sexscen. Som fortsätter. Och fortsätter. Jag förundras över känslan av att som-tonåring-titta-på-tv-med-en-eller-flera-föräldrar-och-några-i-programmet-ligger-med-varandra som brer ut sig i salongen och är förtjust dels över framställningen av en transtjej som knullar, dels över framställningen av en snubbig person som faktiskt låter under sex. Det är en bild gjord av ljud, scenen ligger nästan helt i mörker.

Föreställningen galopperar vidare, påflugen och intensiv. Publiken vänder sig vackert efter var i rummet föreställningen för tillfället pågår. Det biologiska könet dyker upp och problematiseras i en kort och utmärkt pedagogisk föreläsning om cis och trans, det är kromosomer, hormonnivåer och yttre och inre könsorgan som jag aldrig sett dem i en teatersalong och jag ler stort när jag känner igen formuleringar som inspirerats av Transformering. Inspelade samtal med feminister och personer med egna erfarenheter av att bryta mot normer för kön varvas med skådespelande.

Det är en föreställning om klänningar och tweedkavajer, om bråddjupet mellan hjärta och andra erogena zoner å ena sidan och hjärna å den andra, där "vad skulle mina kompisar säga om de visste att jag är här med dig?" sticker upp sitt rädda tryne i mellanrummet, om mördarblickar, om sexuell läggning och könsidentitet, om rasifiering, om funktion, om vad som händer när den vita cismannen med vanligt förekommande funktionsuppsättning i stället för att se någon han vill "banka bögen ur" ser en attraktiv person som han vill ligga med, om att vilja spela drottning, eller piga, eller upprorsmakerska, om sorgen i att inte passera när man inte uppfattas som en "riktig man" och inte heller som en "riktig kvinna" och kanske inte själv känner sig som någotdera men när andra ändå vill tvinga och pressa in en i ett stelt och välstruket mansfack som knakar i fogarna när ens röst eller gester inte uppfattas som "tillräckligt" "maskulina".

Det är en föreställning som jag tänker förtjänar ett helt knippe triggervarningar, men eftersom det är en person med egna transerfarenheter som regisserat föreställningen och eftersom den personen är Aleksa Lundberg litar jag på att de obehagliga känslor den väcker kommer att tas om hand. Och det tycker jag att de gör. Det är skoningslöst, det är frigörande, befriande, det spelar på stora delar av mitt känsloregister, det är roligt och sorgligt och förbannat men inte uppgivet mer än i korta halsbrytande stunder. Jag inser att det jag upplever är något av det som teaterhistoriskt kallas katharsis, som jag tolkar som tillfredsställelsen i att i en trygg miljö få känna sådant som i verkliga livet gör mig frustrerad, rädd eller maktlös, känslor som ofta är obehagliga men som just för att de är framkallade av till exempel en föreställning kan upplevas och undersökas på ett känslomässigt avstånd, om än aldrig så litet. (Den upplevelsen får jag annars främst från bra skräcklitteratur och -film.) Det kräver en skicklig regissör att inte lämna publiken med det.

Och det är ett uppror, men nästan ännu mer är det en kupp. Inte minst när en av skådespelarna själv kuppar föreställningen med en monolog från Aleksa Lundbergs och ensemblens tappning av "Jungfruleken" blir det tydligt. Det är en kupp som riktar udden mot det vita cismanssamhället med vanligt förekommande funktionsuppsättning och som fnittrar när den gör det eftersom den vet att det också sticker i normens ögon när de som bryter mot normen skrattar åt den. Slutet är storartat hoppfullt och hoppingivande.

Det får stående ovationer, publiken står upp och klappar händerna i säkert fem minuter och när jag går hem känns det som att både hjärtat – och andra erogena zoner – och hjärnan och armarna har fått sig ett omfattande träningspass. Se den här föreställningen. För att prata med Gil Scott-Heron kommer revolutionen kanske inte att sändas på tv, men den går just nu på en teaterscen förhoppningsvis inte alltför långt från dig.

 

Andra som har sett och skrivit är Caro Wikbro Carlén, Kakan Hermansson, som också är årets mottagare av RFSL Ungdom-priset, och Stefan Ingvarsson.

1 apr
kommentarer kommentera?

Intersex i principprogrammet

Under helgen som gick hade RFSL Ungdom sin årliga kongress i Nässjö. Drygt 100 medlemmar samlades i Nässjö och röstade fram en ny styrelse, antog en vision och delade ut tre olika priser. Dessutom beslöt kongressen att tydligt ta ställning kring intersex i principprogrammet, som ett led i förbundets långsiktiga satsning på att bli bättre på att arbeta för intersexpersoners rättigheter.

Helgens beslut är en uppföljning på föregående års kongressbeslut om att förbundets syn på och ställningstagande kring frågor rörande intersex ska föras in i principprogrammet. Samtidigt kan man se att de nya skrivningarna sträcker sig längre än vad förra årets kongress föreslog, vilket är följden av att den avgående styrelsen engagerat sig i att lyfta och bli bättre på intersexfrågor.
 
I brödtexten bakom propositionen som kongressen antog konstaterade den avgående styrelsen att RFSL Ungdom ”trots livliga debatter inom hbtq-rörelsen och intersexrörelsen valt att se intersexfrågor som självklara delar i RFSL Ungdoms arbete för lika rättigheter så som rätten till självbestämmande över sin egen kropp och rätten att själv få identifiera och definiera sig.” Texten som antogs av kongressen hamnar dels under kapitlet ”Kön”, dels under kapitlet ”Vård och hälsa” i förbundets principprogram. Under kön säger principprogrammet därmed:
 
 • ”Tvåkönsnormen bygger på normer och antaganden om att människan biologiskt, juridiskt och socialt kan delas in i en av kategorierna kvinna eller man. Normer och uppfattningar om det binära könssystemet utgår ifrån att alla är kvinnor och män. En kan beskriva normerna som en skiljelinje som skapas mellan de som förväntas vara kvinnor och de som förväntas vara män. Utifrån dessa kategorier finns också föreställningar om hur ens kroppsliga inre och yttre biologi förväntas vara och se ut, till exempel specifika hormonnivåer, gener, könskörtlar och könsorgan. Vilket juridiskt kön en tilldelas utgår generellt sett från vårdens subjektiva uppfattning av ett nyfött barns utseende.  
   
 • Många personer som är födda med en kropp som på olika sätt inte överensstämmer med tvåkönsnormens förväntningar av biologiskt kön väljer att kalla sig intersex. Intersex kan ses som en samlingsterm som många intersexpersoner själva väljer att använda. Detta för att markera och synliggöra att inte alla passar in i den biologiska modell som utgår ifrån ett binärt könssystem. 
   
 • Alla intersexpersoner ska ha rätten att själva välja att socialt och juridiskt identifiera sig som intersex, om de själva vill. Lagar ska inte stiftas så att intersexpersoner tvingas in i en av kategorierna kvinna eller man, utan att själva ha valt det. "
 
Under kapitlet ”Vård och hälsa” blir den nya skrivningen såhär:
 
 • ”Ett av problemen som uppstår, när kvinna och man fastställs som de enda alternativen, är att de som föds med kroppar som är annorlunda än de som samhället förväntar sig, så kallade intersexpersoner, hamnar utanför systemet. Samhället betraktar i sin tur det som ett problem. Lösningen på problemet blir ofta att människor tilldelas diagnoser, och tvingas genomgå ofrivilliga kirurgiska ingrepp och hormonbehandlingar för att passa in i en av kategorierna. RFSL Ungdom anser att det är att ta ifrån människor rätten till sin egen kropp. Ingen ska behöva bli påtvingad omotiverade ingrepp och behandlingar. 
   
 • RFSL Ungdom anser att det endast är den egna könsidentiteten som avgör ens kön. Personer som föds med kroppar vars inre och/eller yttre biologi inte överensstämmer med tvåkönsnormen ska ha makt att avgöra om en vill ha vård eller inte, till exempel genom hormonbehandlingar och/eller könskorrigerande ingrepp. RFSL Ungdom anser att det binära könssystem som idag dominerar inte är representativt för samhället då det utesluter och osynliggör de som inte passar in i tvåkönsnormen. Barn som föds med kroppar som inte överensstämmer med de förväntningar som utgår ifrån tvåkönsnormen ska aldrig tvingas genomgå medicinskt omotiverade och/eller kosmetiskt kirurgiska ingrepp. Intersexpersoner som är i behov av könskorrigerande vård, behandling och stöd ska erbjudas det.
   
 • Intersexpersoners vård ska alltid genomsyras av respekt, trygghet och delaktighet för patienten samt vara anpassad till det individuella vårdbehovet oavsett om personen är myndig eller inte.”
28 feb
kommentarer kommentera?

Utredning för slopat 18-årskrav

Regeringen har äntligen tillkännagett att de tillsätter en utredning om att slopa kravet att man måste ha fyllt 18 år för att få ändra juridiskt kön. RFSL Ungdom har länge drivit frågan, och sedan tvångssteriliseringarna i fjol ströks ur lagen om fastställande av könstillhörighet så har det blivit ännu tydligare hur brådskande det är att få 18-årskravet avskaffat.

I nuläget behöver en person alltså ha fyllt 18 år för att få byta juridiskt kön. Tidigare motiverades åldersgränsen med att det var ett väldigt stort beslut för en ung person att fatta eftersom det krävdes att man gick med på sterilisering för att få byta juridiskt kön. Det ifrågasattes att man själv kunde anses vara mogen att välja bort möjligheten att få biologiska barn i framtiden, medan man i juridisk mening fortfarande var ett barn själv.

Sedan steriliseringskravet avskaffades är det svårt för staten att motivera att det ska finnas en fast åldersgräns för att få byta juridiskt kön. Juridiskt könsbyte är i dag bara en ändring i folkbokföringen och hänger inte samman med några kirurgiska ingrepp. I utredningsuppdraget från regeringen som offentliggjordes i veckan uttrycks detta så här: "Könstillhörighetslagen reglerar idag huvudsakligen en administrativ process vars egentliga syfte är att uppgifterna i folkbokföringen ändras till att svara mot den upplevda könstillhörigheten." Den här till synes byråkratiska formuleringen rymmer en hel del potential. Inte minst uttrycker den ett tydligt fokus på den egna könsidentiteten som vi bara kan hoppas att utredarna också tar fasta på.

Personer under 18 år kan i dag få könsutredning och viss könskorrigerande vård, alltså att man ändrar på kroppen för att den ska stämma bättre överens med ens könsidentitet. Till exempel kan man få börja med hormonbehandling eller ta bort vävnad på bröstkorgen (mastektomi) innan man fyllt 18 år. Många unga transpersoner lever i flera år i linje med sin könsidentitet (det som i en könsutredning ibland kallas real life test: ens omgivning får veta hur man identifierar sig, man kanske byter namn och byter pronomen så att det stämmer överens med det kön man faktiskt innerst inne har), och många uppfattar en som det kön man faktiskt har. Men man måste leva med fel könstillhörighet i pass och andra id-handlingar på grund av en lag som inte längre fyller den funktion som det var tänkt från början. Det innebär en risk att utsättas för felkönande, att inte bli tagen på allvar, att bli ifrågasatt – kort sagt en risk både för kränkningar och för att hindras i sin vardag, när man besöker banken, när man reser och så vidare.

Nu när direktivet till utredningen kommit hoppas vi att arbetet med denna också sker mycket skyndsamt. Transformering.se kommer att följa arbetet noga, och vi kommer att rapportera om eventuella framsteg här på Transbloggen. Utredningen har fått en deadline den 31 december i år. Vi hoppas därför kunna fira in år 2015 med en utredning som slår fast att 18-årskravet för juridiskt könsbyte stryks. Vi är inte där än, men vi ska fortsätta kämpa och jobba för att transungdomars könsidentitet erkänns juridiskt också!

 

I detta inlägg hittar du ett smakprov på Charley Kåbergs nya illustrationer till Transformering.se. Denna och många fler illustrationer kommer att pryda den uppdaterade och utökade versionen av Transformering.se som vi lanserar under våren. Vi är väldigt glada över att samarbeta med Charley och hoppas att ni som läser här kommer att uppskatta bilderna lika mycket som vi gör!

26 feb
kommentarer kommentera?

Aleksa fixar trans*månad!

Aleksa Lundberg, foto: Nina Ramsby

I mars är det trans*månad på ABF Stockholm, med ett program fullt av allt från "Scenisk gestaltning för transpersoner" och dragworkshop, till panelsamtal om att vara trans* och förälder såväl som diskussioner om vad som händer nu sedan tvångssteriliseringarna strykits ur lagen. På lördag den 1 mars inleds programmet då vi från Transformering.se kommer att hålla en grundläggande föreläsning om trans*. Tanken med en grundläggande föreläsning är inte minst att övriga programpunkter ska kunna gå djupare än vi brukar få tillfälle att göra. Med anledning av att trans*månad börjar i helgen har vi därför bett skådespelerskan Aleksa Lundberg, som är initiativtagare till satsningen, att berätta mer.

– Transmånad på ABF är ett sidoprojekt till föreställningen "Jungfruleken – The Transgender Version". Eftersom föreställningen har som politiskt mål och konstnärlig vision att belysa transpersoners livsvillkor i Sverige idag, ville vi även skapa ett forum där vi kan diskutera detta genom till exempel panelsamtal med sakkunniga. Transpersoner är den mest utsatta, och oftast glömda, gruppen i hbtq-paraplyet så det är dags att bedriva transpolitik i öppna rum där vi välkomnar allmänheten. Jag ser det som en del av samhällets uppvaknande   i transproblematiken.
 
Vad kan vi vänta oss av programmet under trans*månad?
– Vi kommer att hålla fem panelsamtal där vi diskuterar de, enligt mig, mest aktuella transpolitiska frågorna just nu: "Trans och föräldraskap", "Hets, hatbrott och diskriminering", "Transpeople and the Swedish asylum-system" och  "Efter tvångssteriliseringarna - vad gör vi nu?", där en rad spännande och kompetenta debattörer och transaktivister kommer att delta.
– Vi kommer också att hålla tre transinspirerade studiecirklar i ABF:s regi, varav en uteslutande är till för transpersoner. Jag leder två cirklar med teater-tema och fantastiska Liv Elf Karlén bjuder upp till dragworkshop.
 
Trans*månad  är som sagt ett sidoprojekt till föreställningen "Jungfruleken – The Transgender Version". Varför har du valt att sätta upp just den pjäsen och vad innebär det att det är en "transgender version"?
– "Jungfruleken" är en modern klassiker, skriven 1947 av en underbar, queer dramatiker: Jean Genet. Den handlar om pigorna Claire och Solange som tjänar hos Madame. Pigorna hatar sig själva och varandra då de inte är några i samhället förutom "värdelösa, smutsiga" pigor. De ser upp till Madame som har allt: pengar, en väl ansedd fästman och hundratals vackra klänningar som special-sytts åt henne av Chanel. I "The Transgender Version" byter vi ut klassperspektivet mot ett transperspektiv. Istället för fattiga flickor är pigorna icke-passerande transkvinnor som tjänar hos en passerande, post-op (mtf)-Madame. Madame kan leva sitt privilegierade liv på grund av att hon uppfattas som "riktig" kvinna. Hon är dock livrädd för att bli "avslöjad" som "transa" och rädslan låter hon gå ut över pigorna vilkas öde hon är livrädd att dela. Jag vill spegla den omänskliga behandlingen som drabbar en icke-passerande transperson och rädslan detta väcker i alla transpersoner oavsett om vi strävar efter att passera eller inte. Ingen vill vara den som det pekas finger och skrattas åt. 
 
 "Jungfruleken-The Transgender Version" har premiär den 5 april och du kan hitta biljetter här. Hela programmet till trans*månad på ABF Stockholm, som är ett samarrangemang med RFSL, RFSL Ungdom och teatergruppen Unga Tur kan du läsa om här. Vi ses på ABF Stockholm i mars!
 
[foto: Nina Ramsby]
7 feb

Ursäkta röran, vi bygger om

Triggervarning: sex, benämningar av könsorgan.

Som en del av er som följer Transformering vet är det stora saker i görningen bakom kulisserna. Under våren kommer transformering.se att byta om och få en delvis ny form och omskrivet och nyskrivet innehåll.

Många av de nya texterna kommer att fokusera särskilt på nära relationer. Vi försöker att inte utgå från en norm om vad som är en nära relation, utan vår ambition är att ni som läser på sidan ska känna att de som ni själva definierar som era nära relationer får plats i texterna. Det kommer även att finnas texter som främst riktar sig till er som är närstående – återigen en självdefinition – till unga transpersoner.

Samtidigt kommer det att finnas några teman för texterna om nära relationer. Relationer till kärlekspartner och sexuella relationer (ens kärlekspartner är förstås inte alltid ens sexpartner, och ens sexpartner är förstås inte alltid ens kärlekspartner) kommer att få särskild uppmärksamhet. Likaså relationer mellan vårdnadshavare/föräldrar och barn. Vi hoppas också kunna ta upp syskonrelationer på ett bra sätt. (Du som har ett syskon som är transperson får gärna höra av dig om du skulle vilja berätta för oss om dina erfarenheter av hur det kan vara!)

Lust, sex och säkrare sex för transpersoner är något vi vet att det saknas mycket information om på svenska. Ett exempel jag ofta tänker på är när en av RFSL Ungdoms workshopledare och jag höll en workshop om säkrare sex och normkritik, där vi pratade om just trans* och bland annat om hur lust kan se ut när man genomgått underlivskirurgi. Efteråt kommenterade några av deltagarna: "ingen har pratat med oss om det här förut". Det behövs! Oavsett könsidentitet, könsuttryck och kropp ska man ha rätt till information om sex som känns relevant för en själv och få den kunskap man behöver för att kunna välja att ha säkrare sex. Samtidigt ska vi förstås inte glömma bort att det finns en norm att man förväntas vara sexuell, och vi kommer också att ta ta upp olika aspekter av asexualitet.

En sak jag tänkt mycket på när jag läst det material som finns om trans*, lust och säkrare sex, det mesta av materialet skrivet av transaktivister och på engelska, är mångfalden av ord och uttryck för sexuella praktiker och könsorgan och hur viktigt det är för så många att praktiker och kroppsdelar benämns i enlighet med ens könsidentitet, inte utifrån det juridiska kön man tilldelades när man var nyfödd. Vi har funderat och diskuterat mycket kring detta och kommit fram till följande. [TW: benämningar av könsorgan] Vi kommer att använda medicinska termer för könsorgan (penis, slida/vagina, klitoris) så lite som möjligt och, när vi använder dem, påpeka att det är de här orden en läkare kanske skulle använda och att det inte säger något om könsidentiteten hos personen med könsorganet. Undantaget är anus, det uttrycket har vi tänkt använda i den medicinska bemärkelsen, även om vi vet att alla inte vill benämna den kroppsdelen så utan som fitta/bakfitta eller slida. Könsorgan som genomgått kirurgi kommer vi att benämna erhållen fitta, erhållen slida och erhållen kuk. Det som medicinskt sett kallas slida/vagina hos FTM-/FTX-personer kallar vi främre öppning. Samlingen svällkroppar som medicinskt sett kallas penis hos MTF/MTX kallar vi transklitoris. Svällkroppen som medicinskt sett kallas klitoris hos FTM/FTX som inte genomgått kirurgi kallar vi transkuk. Hormonbehandling har ingen betydelse för vad vi kallar könsorgan som inte genomgått kirurgi.

Vad tycker ni? Vi tar gärna emot kritik och synpunkter, inget är ännu "skrivet i sten" här bland byggnadsställningarna. Vi är medvetna om att vi tyvärr inte kommer att kunna uttrycka oss på ett sätt som funkar för alla. Det vi försöker göra är att välja ord som känns bekräftande och där det är tydligt vad vi menar (därför har vi valt att sätta erhållen och trans- före en del ord i stället för att helt enkelt skriva fitta, slida, kuk och klitoris, som kroppsdelarna ju faktiskt är).

Sedan kommer det att bli en utmaning för oss och för vår webbperson att presentera de ord vi använder så att man inte tappar bort sig oavsett var i texten man börjar läsa. Arbetet fortgår alltså, och ni kan förvänta er smakprov på kommande texter framöver! :)

27 jan
kommentarer kommentera?

Transfobi på TV6

Under dagen startade en tittarstorm mot TV6 som visar en transfobisk trailer för serien "2 och 1/2 män". På kanalens facebooksida har mängder av upprörda tittare skrivit in och uppmanat dem att ta bort trailern + be om ursäkt, men tyvärr verkar TV6 inte ha för avsikt att göra det. Istället menar de att serien "driver med alla". Nå, alla som sett "2 och 1/2 män" vet nog med sig att så inte riktigt är fallet. Heteronormativa och sexistiska skämt har ofta varit standard. Men i den senaste trailern går de ett steg längre. Ett steg för långt tycker uppenbarligen många att döma av de starka reaktionerna, som du kan läsa mer om bland annat här.

För att vidga perspektiven något kan man samtidigt se att "2 och 1/2 män" (mot alla odds?) fått ganska positiv kritik på den amerikanska hbtq-sajten Advocate.com, rörande just den pågående säsongen. I en artikel om de aktuella avsnitten menar skribenten Parker Marie Molloy att porträttet av transkvinnan som trailern rör är oväntat positivt och respektfullt. Att en respektfull skildring var något oväntat tycks inte minst handla om att CBS Corporation som ligger bakom serien har fått mycket skarp kritik genom åren för sina transfobiska skildringar i andra serier. Bolaget producerar också serier som CSI och How I met your mother. Molloy är också imponerad av att "2 och 1/2 män" konsekvent använder rätt pronomen, och att huvudpersonen Alan är så fördomsfri i sitt dejtande.

Jag tänker att det här väcker frågor om vilka krav som egentligen ställs på skildringen av transpersoner i serier? Det är intressant att Advocate.com nyanserar bilden av serien, oavsett om man tycker den är kul eller inte. Men är det egentligen inte upprörande att kraven på hur transpersoner skildras är så låga? Det påminner om de låga förväntningar som många transpersoner har inför att uppsöka vården: så länge en inte blir direkt kränkt så upplevs det som ett ganska gott bemötande. Vi borde ställa mycket högre krav än så!

Ingen av oss på transformering har sett avsnittet än, och kommer nog inte heller att göra det. Tittarstormen ifråga handlar ju inte heller om avsnittet, utan om att kanalen försöker plocka poäng och vinna tittare med en transfobisk trailer. Det respektfulla här vore självklart att be om ursäkt och ta bort trailern, när de märker att trans*communityt och många andra blivit upprörda av inslaget. Är det så att skämten verkligen är mer nyanserade i sin fulla kontext så borde man inte plocka ut dem ur den. Men TV6 är mest inne på att de minsann måste få skämta om vadsomhelst.

Vi kan rekommendera de ansvariga på kanalen att ladda ned vårt metodmaterial "Man föds inte till homofob, man blir det". Där kan man läsa texten "Skällsord och skämt" av Matilda Sjödell om hur RFSL Ungdom arbetat med att motverka transfoba och homofoba attityder i skolmiljöer. I slutet av kapitlet finns en övning som förhoppningsvis kan vara till hjälp för marknadsavdelningen på TV6. Vi har gjort samma övning med gymnasie- och högstadieelever som kunde resonera på ett mycket nyanserat sätt om vad det innebär att bli skämtad om, och vilka skämt som kanske inte är okej. Det minsta man kan kräva är väl att någon som jobbar med humor borde kunna göra detsamma.

Ett skämt är inte bara ett skämt. Att skämta nedlåtande från en normposition om grupper som bryter mot normen är diskriminerande. Innan man börjar försvara sin fria rätt att skämta om vad som helst kan man till exempel fråga sig: Hur påverkar det jag säger och gör min omgivning? Vad gör det här skämtet egentligen, vad får det för konsekvenser? Varför handlar så många skämt om att sparka nedåt och slicka uppåt? Vad händer när diskriminerande utsagor får passera okommenterat?

Tyvärr TV6. Nu var det 2014. That joke just isn't funny anymore.

23 jan
kommentarer kommentera?

Superhjälteaktivister från Colombia

See video

Häromdagen hade vi den stora äran att träffa en delegation med colombianska transaktivister och fredsaktivister från grupperna Entre-Tránsitos och ACOOC, som är på besök i Sverige genom organisationen PeaceWorks. Situationen för transpersoner i Colombia är på många sätt annorlunda och mer ansträngd än här i Sverige, men vi hittade också många gemensamma erfarenheter när vi pratade transpolitik, aktivism och strategier för förändring. Med oss fick vi en stor bibba metodmaterial, flyers och annat smått och gott på spanska som vi nu ser fram emot att lusläsa.

Den bild som aktivisterna målade upp av Colombia är väldigt mörk. Colombia är ett väldigt militariserat land, och värnplikten är i princip absolut tvång för juridiska män. En effekt av detta är att alla oavsett kön får ett militärt intyg som fungerar som identitetshandling. Detta intyg talar om ifall man fullföljt värnplikt, eller för juridiska kvinnor att man sluppit. För att kunna få universitetsexamen, arbeta åt staten och många andra privilegier krävs att man har detta intyg. Detta medför stora problem för den som vill byta juridiskt kön. Transmän måste i princip genomgå värnplikt efter byte av juridiskt kön, med stor risk för det egna livet, eller fortsätta att använda sitt före detta intyg med alla de gamla uppgifterna på. Det är en form av pest eller kolera vi pratar om: tvingas in i det militära med de förhöjda risker det innebär för en transperson, eller bli praktiskt taget papperslös. 
 
Denna höga grad av militarisering innebär också att mansrollen ofta präglas av ett hårt machoideal, något som fredsaktivister och transaktivister i Colombia nu samarbetar kring att utmana med olika normkritiska strategier. Politiskt arbetar grupperna samtidigt för att stärka rätten till samvetsvägran, en rätt som finns i teorin men i praktiken enbart gäller dem som vill vägra göra värnplikten av religiösa skäl. Den som vägrar av politiska, etiska eller andra skäl är i praktiken ganska rättslös ännu. Samtidigt finns en utmaning inbyggd i det här arbetet: om man stärker rätten att samvetsvägra militärtjänstgöring riskerar man att samtidigt stärka vissa läkares rätt att vägra göra abort av samvetsskäl. Aktivisterna vi mötte berättade om vilken utmaning det innebär att försöka värna en grupps rättigheter, i detta fall transpersoners rätt att vägra värnplikt, utan att samtidigt inskränka en annan grupps, i detta fall kvinnors rätt till abort. Detta påverkansarbete sker i stark motvind från inflytelserika krafter i det colombianska samhället, och det finns mycket att lära av den radikala kamp och det alliansbyggande som trans- och fredsaktivisterna visar prov på.
 
På lördag i Malmö anordnar RFSL Ungdom Syd tillsammans PeaceWorks och några andra organisationer ett seminarium där du har möjlighet att träffa, prata med och lyssna på aktivisterna när de pratar om sitt arbete. Vi vill varmt rekommendera ett besök där, för en lärorik eftermiddag om kampen för transpersoners rättigheter och situationen i Colombia, och hur trans*aktivister kan bygga allianser med andra grupper.
 
Entre-tránsitos, som den colombianska transorganisationen heter, är en inspirerande, radikal och engagerad grupp som vi hoppas göra mer samarbeten med i framtiden. Inte minst ser vi fram emot fler delar om deras fantastiska superhjälteaktivister. Titta och njut!
20 dec
kommentarer kommentera?

Jul och nyår

Nu är det semestertider för oss. Den 20 december–12 januari tar vi på Transformering.se semester. Under den perioden kan vi därför inte svara på mejl eller uppdatera bloggen. Den 13 januari är vi tillbaka igen!

Här nedanför har vi samlat några länkar som du kan använda om du behöver information eller hjälp medan vi är borta.

På Transformering.se finns mycket information för dig som är ung och trans*, dig som är närstående till en ung transperson och dig som i ditt arbete möter unga transpersoner. Här finns kontaktuppgifter till de olika könsutredningsteamen i Sverige: http://www.transformering.se/f%C3%B6r%C3%A4ndra_din_kropp/utredningsteam

Om du vill ha information om trans*, sex och säkrare sex rekommenderar vi RFSL Ungdoms sida sex.rfslungdom.se

På ungdomsmottagningen på nätet, umo.se, kan du också hitta information om kroppen och sex och även fakta och berättelser om att vara transperson.

Fryshusets nätvandrare har chattstöd under julen. Dit kan du höra av dig om du är ung och vill prata med någon vuxen. Du kan vara helt anonym. Öppettider finns här: natvandrare.fryshuset.se/

Till BRIS (Barnens rätt i samhället) kan du höra av dig om du är under 18 år och vill prata med en vuxen/en BRIS-kurator. BRIS-telefonen, nummer 116 111, har öppet klockan 11:00–19:00 den 24–26/12 och den 31/12–1/1, övriga dagar klockan 10:00–22:00 (med undantag för onsdagar klockan 13:00–16:00, då telefonen är stängd). Precis samma tider gäller för BRIS-chatten där du kan chatta med en kurator. BRIS-mejlen är öppen jämt, men det brukar dröja några dagar innan man får svar. Hos BRIS kan du vara helt anonym och det syns inte på telefonräkningen om du har ringt till BRIS. www.bris.se/

Du kan också höra av dig till BRIS om du är vuxen och närstående till en ung transperson. BRIS Vuxentelefon, nummer 077-150 50 50, har öppet måndag–tisdag klockan 13–16, onsdag–fredag klockan 9–12. 24/12–26/12 och 31/12–1/1 stängt. www.barnperspektivet.se/

Om du har tankar om att du inte vill leva, eller om du är orolig för någon du känner som tänker så, kan du chatta med eller mejla till Självmordsupplysningen. mind.se/sjalvmordsupplysningen/

Har någon behandlat dig illa för att du är transperson? På aldrigokej.se kan du som är yngre än 25 år få information och hjälp av personer från RFSL:s brottsofferjour. Dem kan du också nå på rfsl.se/boj och då spelar det ingen roll hur gammal du är.

Är du ung hbt-person och utsatt för kontroll, hot eller våld från din familj eller släkt kan du få hjälp via chatt och mejl på RFSL Ungdoms sida hbtheder.se

Behöver du någon att prata med kan du också vända dig till RFSL:s hbt-jour. Kontaktuppgifter och öppettider finns på http://www.rfsl.se/?p=3704

Ta hand om dig, och hoppas att du får en skön ledighet!

Varma hälsningar
Från oss som jobbar på
Transformering.se

20 dec
kommentarer kommentera?

Nu är det dags att anmäla sig till vårens Transitgrupper!

RFSL Stockholms uppskattade samtals- och stödgrupper Transit börjar igen i januari. De är gratis och öppna för dig som är 15–25 år. I samtalsgruppen samlas personer som identifierar sig som trans* på något sätt eller som funderar över sin könsidentitet. Stödgruppen är till för dig som är i en könsutredning eller väntar på att få påbörja en.

Så här beskriver RFSL Stockholm grupperna.

STÖDGRUPPER
Ung och transsexuell?


Om du är mellan 15–25 år och befinner dig inom vården för transsexualism så finns det en Stödgrupp dit du kan anmäla dig där du kan prata om sånt som är viktigt för dig och träffa andra som också går en könsutredning eller väntar på en remiss för att få starta.
Gruppen ses en kväll i veckan under 8 veckor, gruppen hålls av två kuratorer som heter Mats och Eva. De har lång erfarenhet av att träffa transungdomar. Det brukar vara mellan 5–8 deltagare i varje grupp. Det är gratis att delta, men det krävs att du anmäler dig.

Nästa stödgrupp startar måndagen den 27 januari och håller på varje måndag till den 24 mars 2014. Tidpunkt 18:00–19:30.

Hur anmäler jag mig?
Skicka ett mail med ditt namn och din ålder och några ord om dig själv.
Mailadress: transit@stockholm.rfsl.se
Märk mailet: STÖDGRUPP

 

SAMTALSGRUPPER
Är till för dig som är mellan 15–25 år och som identifierar dig som transperson eller har funderingar kring din egen könsidentitet.

Samtalsgruppen är en plats där du kan träffa andra i liknande situationer. Varje träff har ett tema, tillexempel kroppen, vikten av ord och hur man kan bemöta omvärldens frågor.

Gruppen hålls en gång per termin och leds av Emmet och Emilie som själva identifierar sig som trans på något sätt.

Gruppen ses en gång i veckan under 8 veckor och det är gratis att delta.
För att vara med krävs att du anmäler dig.

Nästa samtalsgrupp startar tisdagen den 28 januari och håller på varje tisdag till den 25 mars 2014. Tidpunkt 18:00–20:30. Det bjuds på fika.

Hur anmäler jag mig?
Skicka ett mail med ditt namn och din ålder och skriv några rader om dig själv.
Mailadres: transit@stockholm.rfsl.se
Märk mailet: SAMTALSGRUPP

 

Här kan du läsa mer om Transit. Stödgruppen och samtalsgruppen träffas i RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen 59, tunnelbanestation Rådmansgatan.

19 dec
kommentarer kommentera?

Trans*aktivister inför rätta

I mars 2012 ockuperade en grupp queers och transpersoner Socialstyrelsen i Stockholm med kravet att trans ska sluta klassas som en psykisk sjukdom - helt enkelt att sjukdomsdiagnosen ska tas bort. Kravet framfördes genom att enskilda personer och representanter för olika nätverk besökte Socialstyrelsen under öppningstid, delade ut flygblad och pratade med en person från Socialstyrelsen. Vissa stannade kvar inne vid receptionen efter stängningstid. Nu står fyra personer åtalade för olaga intrång. Rättegången hölls igår, onsdag 18/12. 

När Socialstyrelsen 1979 tog bort homosexualitet som en sjukdomsdiagnos, gjordes detta efter att en grupp gayaktivister ockuperat Socialstyrelsen med kravet att homosexualitet skulle sluta klassas som en sjukdom. Då var aktionen lyckad. Den dåvarande generaldirektören lyssnade och avskaffade sjukdomsdiagnosen. 
 
– Aktionen 1979, och just ockupation som strategi, har hyllats i efterhand och ses som en viktig milstolpe i svensk hbt-historia. Men när det händer nu i vår tid och handlar om trans så möts det av tystnad, följden blir istället åtal och en rättegång där personerna riskerar böter, säger Valerie från Anarchopride, gruppen som tog initiativ till aktionen. Aktionen var inspirerad av den internationella kampanjen Stop Trans Pathologization, som över 300 aktivistgrupper runtom i världen har ställt sig bakom.
 
Socialstyrelsen har tidigare slutat diagnostisera sexuella läggningar (såsom homosexualitet) och könsidentiteter (som transvestism) med motiveringen att det förstärker fördomar. 
 
– Den utbredda transfobin måste sjukdomsförklaras, inte trans, säger Valerie från Anarchopride, och fortsätter: 
– Trans behöver en form av kod för att vården ska bli tillgänglig och möjlig att administrera, men den koden behöver inte, som idag, betyda sjukdom.