För några veckor sedan publicerade Socialstyrelsen två så kallade nationella kunskapsstöd, ”God vård av barn och ungdomar med könsdysfori” och ”God vård av vuxna med könsdysfori”. Målgruppen är personer som arbetar inom vården.

Transformering.se har gjort en tvådelad guide till kunskapsstöden. Guiden tar upp några av många fakta som kan vara intressanta för dig som går eller vill genomgå en könsutredning och för dig som är närstående. I den här delen tar vi upp vad kunskapsstödet är, vad det är till för, vem som kan få vård och lite om hur vården ska gå till. I den andra delen, som publiceras nästa vecka, tar vi upp mer i detalj vad som kan ingå i vård för könsdysfori.

Om du vill läsa mer kan du använda dig av sidhänvisningarna som finns inom parentes. BoU hänvisar till kunskapsstödet som rör barn och ungdomar. Vux hänvisar till kunskapsstödet för vård av vuxna.

Vad är kunskapsstöden?

Kunskapsstöden är rekommendationer för hur vården för könsdysfori bör se ut framöver. De kan också läsas som beskrivningar av hur Socialstyrelsen tycker att vårdprocessen för personer med könsdysfori ser ut i idealfall.

Socialstyrelsen kan inte bestämma över eller säga till utredningsteamen hur de ska arbeta. Därför är kunskapsstöden just rekommendationer eller riktlinjer för dem och andra som arbetar i vården. Hur vården sedan motsvarar rekommendationerna kan ha att göra med sådant som ekonomiska resurser, tillgång på personal, kompetens och hur många som vid en viss tidpunkt utreds eller behandlas av ett visst team.

Kunskapsstöden utgår från den bästa kunskap som finns tillgänglig, från relevanta internationella riktlinjer – till exempel WPATH:s Standards of Care – och erfarenhet från svenska utredningsteam.

Varför kunskapsstöd?

Socialstyrelsen skriver att tillgången till vård och behandling är ojämlik. Det innebär att tillgången till vård för könsdysfori, hur långa väntetiderna är och hur vården ser ut kan vara olika beroende på var i landet man bor. (BoU 14, Vux 16) Vid vilken ålder man kan få tillgång till olika medicinska insatser kan också variera. (BoU 14) En tanke med kunskapsstöden är att de ska ”bidra till att alla som söker vård ska få likvärdig vård, oavsett var i landet de bor”. Vården ska baseras på en individuell bedömning och utgå från bästa tillgängliga kunskap. (BoU 7, Vux 7)

Kunskapsstöden är också tänkta att ge just kunskap. Målgruppen är personer som arbetar inom vården. Socialstyrelsen nämner särskilt att hälso- och sjukvårdspersonal utanför den specialiserade vården, alltså utanför utredningsteamen, behöver information och fortbildning. ”Här ingår bland annat primärvårdsmottagningar, vuxen- och barnpsykiatriska mottagningar, ungdomsmottagningar och elevhälsa.” (BoU 8, Vux 8)

När vi på Transformering.se läst kunskapsstöden har vi också sett att de tar upp några vanliga felaktiga föreställningar om personer med könsdysfori som grupp.

  • Det är inte så vanligt att man ångrar sin könskorrigering. (Vux 13) De flesta som får behandling upplever att könsdysforin minskar och att deras livskvalitet blir bättre. (Vux 22, BoU 28)
  • En diagnos behöver inte vara detsamma som en sjukdom. Däremot kan en diagnos, som könsdysfori, betyda att man behöver vård för att må bättre. (BoU 13–14, Vux 15)
  • Det finns inga bevis för att man kan ändra på en persons könsidentitet med hjälp av terapi. Att försöka göra det anses som oetiskt, skriver Socialstyrelsen – det är helt enkelt inte rätt att göra så. (BoU 47)

Vem kan få vård?

Socialstyrelsen skriver att man tidigare behövt få diagnosen transsexualism för att faktiskt få vård. Det har inneburit att en del inte har fått vård, trots att de behövt det. (BoU 14, Vux 16)

I kunskapsstöden skriver Socialstyrelsen om könsdysfori i stället för att dela in i olika diagnoser. (Ett undantag är när Socialstyrelsen skriver om sådant som styrs av lag, som möjligheten att byta juridiskt kön och möjligheten att genomgå underlivskirurgi, möjligheter som man i dag bara har om man fått diagnosen transsexualism. Socialstyrelsen skriver också att det kan komma att ändras framöver.)

Socialstyrelsen definierar könsdysfori som ”ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet” (med registrerat köns menas det juridiska kön man blivit tilldelad, i de flesta fall när man var nyfödd och baserat på hur ens könsorgan tolkades då). Könsidentiteten kan, skriver Socialstyrelsen, vara man/pojke, kvinna/flicka, annat kön eller inget kön. Om man får en diagnos där könsdysfori ingår, som transsexualism eller könsidentitetsstörning ospecificerad, kan man få vård och behandling. Man kan alltså känna könsdysfori och få vård och behandling för det både som man/pojke, kvinna/flicka, om man är annat kön eller inget kön.

Socialstyrelsen skriver också att ”Osäkerhet är inget hinder, tvärtom en möjlighet, till att utforska könsidentiteten”. Man behöver alltså inte vara säker på sin könsidentitet, eller på om man vill ändra på sin kropp och i så fall vad man vill ändra, för att påbörja en könsutredning. (BoU 36, Vux 31)

Om man är under 18 år har ens vårdnadshavare ansvar för att man får den vård man behöver. Om en person under 18 år har två vårdnadshavare, och en av dem motsätter sig att man påbörjar utredning eller behandling, kan socialnämnden utreda det och besluta att man ska få det ändå. (BoU 21–22)

Eventuell psykisk ohälsa behöver inte vara ett hinder för utredning och behandling för könsdysfori. Man kan behandla psykisk ohälsa parallellt med eller inom ramen för könsutredningen, beroende på vad som är lämpligast. Det är viktigt att sådan behandling inte försenar utredningen i onödan. (BoU 37–38, Vux 32–33)

Asylsökande och papperslösa som påbörjat hormonbehandling innan de kommer till Sverige bör snarast få remiss till ett utredningsteam för att kunna fortsätta behandlingen. Särskilt utsatta grupper, som minderåriga, äldre, personer med intellektuella funktionsnedsättningar och personer som bor på institutioner, bör också kunna få individuellt anpassad vård för könsdysfori. (BoU 28–29, Vux 23)

Om man har blivit utredd för könsdysfori i ett annat land än Sverige kan den utredningen ligga till grund för fortsatt behandling i Sverige. Man måste alltså inte alltid ”börja om” en utredning. (Vux 88)

Remiss

Det är viktigt att primärvården/allmänpsykiatrin skriver remiss till utredningsteam om de misstänker att man kan ha könsdysfori. (BoU 24, Vux 21) I barn- och ungdomsdelen står det att det ska ske ”utan fördröjning”, det vill säga så snart som möjligt (25).

Socialstyrelsen vill också att man själv ska kunna ta kontakt med utredningsteam om man vill ha utredning och vård (det som ibland kallas ”egenremiss”). (BoU 24–25, Vux 21)

Bemötande

Socialstyrelsen uppmärksammar att det är vanligt att hälso- och sjukvården särbehandlar personer med könsdysfori, och att det inte stämmer överens med patientsäkerhetslagen. (BoU 28, Vux 23)

Det är viktigt att vårdpersonal bekräftar ens könsidentitet när man får vård för könsdysfori. ”En åtgärd som har stor betydelse för individen är att hälso- och sjukvårdspersonalen frågar om vilket tilltalsnamn och tilltal i tredje person (pronomen) som personen valt och sedan använder dem, även om de inte överensstämmer med uppgifterna från folkbokföringen”, skriver Socialstyrelsen. Det gäller både när man träffar vårdpersonal och i exempelvis journaler. Vårdpersonal bör också använda de ord som man själv föredrar om sin kropp. Man bör få information om eventuella kroppsundersökningar i förväg så att man kan känna sig förberedd på dem. (BoU 29, Vux 24)

Socialstyrelsen tycker också att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen ”är uppmärksam på cis- och heteronormativa antaganden och språkbruk samt är lyhörd och respektfull”. (BoU 35, Vux 30)

Vi på Transformering får ibland frågor om binding och hur man kan använda binder på ett bra sätt. Därför har vi tagit fram en informationstext om binding. Har du frågor eller synpunkter kan du alltid mejla till oss på trans@rfslungdom.se.

 

Binding

Om man vill ha en plattare bröstkorg kan man använda binder. En binder är en överdel som oftast är av syntettyg och som antingen kan sluta ungefär halvvägs ner på överkroppen eller vara längre, som ett linne. Enligt Socialstyrelsens nya rekommendationer för den könsbekräftande vården bör man kunna få binder som ett hjälpmedel om man går i utredning för könsdysfori och har fått diagnos.

Att platta till bröstkorgen med hjälp av binder kan vara ett sätt att ta hand om sig själv, om man till exempel inte trivs med hur ens bröstkorg ser ut. Men det är också viktigt att se till att kroppen kan må bra, på både lång och kortare sikt. Därför finns det några saker som det är bra att tänka på om man använder binder.

Att välja rätt binder

Det är viktigt att man använder plagg som är gjorda speciellt för att platta till och hålla in bröstkorgen. Förutom binder kan det vara till exempel sport-topp (sport-bh) eller så kallade kompressionskläder. Man ska inte använda elastisk linda eller tejp – risken är stor att det blir för tajt, även om det känns okej, och att man skadar kroppen.

Det är också viktigt att den binder man använder inte är för liten. Om man ligger mellan storlekar är det bättre för kroppen om man väljer den binder som är lite stor än att man väljer den som kanske är för liten.

Att använda binder ska inte göra ont

När man börjar använda binder kan det kännas ovant, och oavsett hur van man är att använda binder är det inte alltid så bekvämt att ha en på sig. Man får förstås själv avgöra om den plattande effekt man får av bindern är värd eventuell obekvämhet. Däremot ska det inte göra ont att använda binder! Om man får ont är det bra om man kan försöka ta en paus, ta av sig eller lossa på bindern och känna efter om det känns bättre. Det är över lag bra om man kan lyssna på kroppen för att känna vad den klarar av och vad man mår bra av.

Man ska också känna att man kan andas ordentligt när man har binder på sig och att man kan ta djupa andetag om man behöver. Om man tränar eller sportar eller om man har sex så kan man behöva mer utrymme att röra sig och andas än vad man ofta har i en binder, så då kan man behöva vara extra uppmärksam eller, om man har möjlighet, avstå från att ha binder på sig.

Max åtta timmar i sträck

En vanlig rekommendation är att man som längst ska använda binder i åtta timmar i taget, och kortare tid om man precis börjat använda binder. Om man tycker att det är svårt att vara utan något som plattar till bröstkorgen så kan man testa andra sätt att variera med. Kanske kan man få tillräcklig inhållande effekt av att använda en sport-topp, eller två sport-toppar i lager på lager. (Samma sak gäller för sport-topp som för binder – att inte välja en för liten storlek, även om man tycker att man får bättre effekt av det.) Man kan också ha en extra binder som är större i storleken än den man brukar använda, eller en binder som blivit lite uttänjd, att växla om med.

När man sover bör man inte ha binder eller sport-topp på sig.

Risker med binding

Om man använder binder på rätt sätt brukar riskerna vara små. Att använda en binder i lagom storlek, att lyssna på kroppen och vara uppmärksam på eventuella smärtor eller obehag och att låta kroppen vila mellan varven är sätt att göra binding säkrare!

Sådant som kan hända om man gör fel är att man belastar muskler på fel sätt, att det är dåligt för ryggen eller, om man har riktig otur, att man skadar revben och lungor.

Annat som kan hända är att man får skavsår och att huden på bröstkorgen töjer sig. En del undviker skavsår genom att ha ett tunt linne under bindern. Det kan skydda från skav och suga upp fukten när man svettas.

Om huden på bröstet töjt sig kan det vara svårare att få det resultat man vill om man gör en mastektomi, där större delen av bröstvävnaden tas bort. Ett tips är att försöka variera hur man placerar bröstvävnaden under bindern – neråt mot magen, ut mot armhålorna, in mot mitten av bröstkorgen. På så sätt belastar man huden inte bara på ett sätt, utan mer varierat och, i längden, mer jämnt. Det kan göra att man undviker att den töjer sig.

Bonustips: om man badar och simmar

Rashguard är som ett kompressionsplagg som är anpassat för att användas i vatten. Många använder sådana till exempel när de snorklar eller surfar, för att undvika skrapsår eller att bränna sig i solen. De kan också funka om man av andra anledningar vill ha något som täcker överkroppen när man badar och simmar.

 

 

(Please scroll down for the English version.)

Nu har anmälan till sommarens transläger öppnat! Kom på sommarens bästa läger och träffa andra transpersoner. Vi kommer ägna oss åt utomhusaktiviteter, workshops om trans och andra ämnen och en massa annat kul! Om du vill åka på lägret måste du identifiera dig som trans på något sätt, vara mellan 12 och 25 år och medlem i RFSL Ungdom. Om du inte redan är medlem kan du bli medlem på lägret eller via den här länken: https://app.rfsl.se/medlem/blimedlem.php

Lägret är den 11 till 16 augusti 2015. Lägret är gratis och vi kommer att betala för resan till och från lägret. Vi kommer hålla till utanför Gnesta (söder om Stockholm) i lokaler som är tillgängliga för rullstol. Alla ledare är själva transidentifierade. Personer som inte har varit på transläger förut har förtur. Om platserna inte räcker kommer deltagare under 20 år prioriteras.

Anmälan är bindande från din sida. Du får en bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan, men det är först efter anmälningstidens slut som du får reda på om du har kommit med på lägret eller inte. Då kommer du få mer information om lägret, hur vi tar oss dit, vilka aktiviteter som är planerade med mera. Om du inte kan närvara på lägret och inte har meddelat oss 14 dagar innan eller har läkarintyg kommer du få betala 400 kr.

Sista anmälningsdag är söndagen den 14 juni. Du anmäler dig genom det här formuläret: https://docs.google.com/forms/d/1fq6546vghDGV-AwohMDR4NJHc0gf-XjuFELWqQLtEmg
För frågor, maila oss på: translagret@gmail.com


Invitation in English:

This is your chance to attend a camp for trans youth this summer! Applications are open, and if you go you will get an opportunity to meet other trans youth, do outdoors activities as well as workshops and a lot of other fun things! If you want to go to the camp you have to be trans identified in some way, between 12-25 years old and a member of RFSL Ungdom (Swedish Youth Federation for LGBTQ Rights). If you aren’t already a member you can become a member at the camp or here: https://app.rfsl.se/medlem/blimedlem.php

The camp will be held august 11th to 16th. The camp will be free of charge and we will pay for your trip to and from the camp. We will stay outside of Gnesta (which is south of Stockholm) in a place that is accessible for wheelchairs. All counselors are trans identified. Persons who have not attended trans camps earlier are prioritized to this camp. If there aren’t enough vacant slots, applicants under the age of 20 will get their slots first.

The registration is binding from your side. You will get a confirmation that we've received your registration, but it's not until the last day of the registration period that you will get information if you've been accepted a place at the camp. Then you'll get more information about the camp, how we get there, what the planned activities are and so on. If you can't go to the camp and haven't given us a notice 14 days before the camp or have a doctor’s note you will have to pay a 400 SEK fee.

Last day of registration is june 14th. You apply through this form: https://docs.google.com/forms/d/1fq6546vghDGV-AwohMDR4NJHc0gf-XjuFELWqQLtEmg
For questions, send us an e-mail at translagret@gmail.com

Från könsdysfori till könseufori! Vad kan bra sex och positiva nära relationer innebära för unga transpersoner? Hur ser bra transvård ut bortom cisnormer och binärt könstänkande? 

Välkommen till en temadag i Stockholm den 23e maj med röster från transpersoner, närstående och medicinsk expertis! Dagen bjuder på angelägna samtal, visionära idéer och presentationer av helt nytt material om trans, sex och hälsa.

Alla behöver anmäla sig för att deltaga i temadagen.
Fyll i detta formulär för att göra din anmälan!

Programmet

Espen Esther Pirelli Benestad är läkare, specialist i klinisk sexologi och professor i sexologi vid Universitet i Agder. Med utgångspunkt i sitt uppmärksammade arbete med unga transpersoner i Norge kommer Pirelli Benestad berätta om sina visioner för en bättre transvård – från könsdysfori till könseufori!

Bättre transvård nu! - I mitten av april släppte Socialstyrelsen äntligen sina kunskapsstöd för vården av personer med könsdysfori, som kommer att leda till stora förändringar av den svenska transvården. Bassam El-Khouri, utredare på Socialstyrelsen, berättar om de viktigaste delarna i kunskapsstödet för vården av barn och unga med könsdysfori och svarar på frågor.

Panelsamtal om nära relationer, sex och trans – Cecilia Dhejne, sexolog och specialist i psykiatri, Gabriel Gonzales, transaktivist, Espen Ester Pirelli Benestad samt fler namn tillkommer, i ett angeläget samtal lett av Anna-Maria Sörberg.

Sveriges första praktika om trans och sex! En helt ny praktika om trans och sex, ett sexualupplysande material, har under våren tagits fram av RFSL Ungdom, RFSU och RFSL. Vierge Hård, RFSL Ungdom och Hedvig Nathorst-Böös, RFSU, berättar om praktikan, följt av releasemingel med tilltugg!

Ytterligare programpunkter tillkommer!

När & Var?

Lördag 23 maj, kl.13.00–17.00

Stockholm City Conference Center: Musiksalen, Norra Latin

Anmälan

Anmäl dig i formuläret på http://korta.nu/ungochtrans
Du kommer inom en vecka från anmälan bli meddelad om du har en plats.
Temadagen har ett begränsat antal platser – först till kvarn! 

Vid frågor kontakta Tone Alin: tone@rfslungdom.se

 

 

Idag överlämnades rapporten Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn till den norska hälsoministern och jämställdhetsministern. Rapporten, som är mycket progressiv och föreslår omfattande förändringar, är resultatet av den första statliga utredningen i Norge om villkoren för byte av juridiskt kön och om hur vården av transpersoner ska organiseras. Utredningen tillsattes 2013 och har tagits fram av de statliga utredarna i nära samarbete med en expertgrupp som har bestått av läkare och medicinsk expertis såväl som representanter för olika transorganisationer. Bland annat har Line Halvorsrud, ordförande i RFSL Ungdoms norska syskonorganisation Skeiv Ungdom, deltagit i arbetet. Skeiv Ungdom kommenterar själva utredningens förslag på sin hemsida. De är mycket positiva till att utredningen kräver att tvångssteriliseringarna av transpersoner i Norge avskaffas och att rapporten slår fast att transvården i Norge måste bli bättre och tillgänglig även för icke-binära.

Den norska vården av transpersoner har hittills varit mycket bristfällig och hårt kritiserad. Nationell Behandlingstjänst för Transexualism vid Rikshospitalet i Oslo har varit ensam behandlande enhet. Eftersom de enbart tagit emot transsexuella har detta inneburit att icke-binära och andra som inte fått diagnosen transsexualism nekats vård eller tvingats söka på annat håll. Enskilda läkare i Norge har i begränsad utsträckning erbjudit vård istället, men alltför många har blivit utan vård de behöver och vill ha. Teamet i Oslo har också kritiserats hårt för bristande transparens och för sina restriktiva metoder. Vid sidan av detta har byte av juridiskt kön varit knutet till ett krav på sterilisering i samband med underlivskirurgi. Det har med andra ord funnits stora och omfattande problem vad gäller transpersoners rättigheter i vårt grannland, varför denna utredning och deras förslag på förändringar är mycket välkomna.

Vid överlämnandet av utredningen kommenterade den norska hälsoministern Bent Höie utredningens förslag:

– Dagens ordning för ändring av juridiskt kön ligger långt efter samhällsutvecklingen och Norge har fått kritik för att bryta mot mänskliga rättigheter. Regeringen vill göra det enklare att ändra juridiskt kön i enlighet med den egna könsidentiteten. Jag kommer att följa upp den här rapporten skyndsamt, och siktar på att sända ett lagförslag på remiss till sommaren. 

Sammanfattningsvis kan man säga att rapporten föreslår förändringar vad gäller villkor för byte av juridiskt kön, rätten till vård för hela gruppen transpersoner, vård för barn och ungdomar samt hur transhälsovården ska organiseras.

Byte av juridiskt kön

För byte av juridiskt kön föreslår majoriteten i expertgruppen att det ska bli en rent administrativ process som frikopplas från alla krav på diagnos eller medicinsk behandling. I korta drag föreslår man en process där man skickar in en begäran om nytt juridiskt kön till Folkeregistermyndigheten, får tillbaka en lapp som förklarar vad det innebär och vilka konsekvenser det får och därefter skickar tillbaka en undertecknad kopia som förklarar att man förstår konsekvenserna och vill byta juridiskt kön. Detta innebär att den norska utredningen föreslår en enklare, tillgängligare och mer framsynt modell än till exempel den nya lag som Danmark införde häromåret. Danmarks förenklade process har blivit hyllad till stor del, men också kritiserad för att den kräver en betänketid på sex månader. Den norska utredningen tycks ha lyssnat på denna kritik och majoriteten av experterna föreslår att man inte ställer några krav på betänketid. 

Byte av juridiskt kön ska kunna genomföras på detta förenklade sätt från 18 års ålder, men redan från 16 ska man kunna byta juridiskt kön om man så önskar. I så fall ska vårdnadshavare informeras först och få yttra sig, såvida det inte innebär några risker för ungdomen. Även om vårdnadshavare motsätter sig ett byte av juridiskt kön ska ungdomen ha rätt att genomföra det, i vilket fall en myndighet får ta på sig rollen som vårdnadshavare.  Redan från 12 års ålder ska det vara möjligt att byta juridiskt kön, föreslår expertgruppen, om barnet själv så önskar och kan bedömas ge samtycke.

Hur vården ska organiseras

Utredningen betonar att det behövs nationella riktlinjer för vården av transpersoner, och att dessa behöver vara rättvisa, adekvata och transparenta, samt att det mycket brådskande behöver påbörjas ett arbete med att utforma sådana riktlinjer. I Sverige har Socialstyrelsen under en längre tid arbetat med att ta fram sådana riktlinjer, som förväntas publiceras under våren 2015. I det har arbetet har även vi från Transformering.se och RFSL Ungdom varit involverade.

Majoriteten av de norska expertgruppen föreslår att vården av transpersoner decentraliseras och att många delar av vården ska kunna tillhandahållas runtom i Norges olika regioner. Det skulle till exempel innebära att en kan få tillgång till hormonbehandling i närheten av där en bor, istället för att tvingas resa hela vägen till Oslo. Det innebär att transkompetensen inom vården på ett flertal områden måste höjas avsevärt. Samtidigt föreslår man att teamet vid Nationell Behandlingstjänst för Transexualism (NBTS) förstärks och får möjlighet att bevara och utveckla sin högkompetenta specialistvård.

En stor förändring om förslagen i denna utredning går igenom är att alla som upplever könsinkongruens eller könsdysfori ska få tillgång till vård i Norge. Det vill säga att nyckeln till könsbekräftande vård inte längre ska vara diagnosen transsexualism, utan att även ickebinära och andra transpersoner ska få tillgång till vård om en själv känner att en är i behov av det. Det här föreslås gälla alla som är bosatta i Norge och förväntas bo i landet på lång sikt. Det ställs alltså inte krav på medborgarskap för tillgång till könsbekräftande vård.

Utredningen föreslår också att prepubertala barn och ungdomar ska få tillgång till vård och stöd nära till det egna hemmet, och inte tvingas resa långt för att få den vård de behöver. När barn eller unga är i behov av vård på specialistnivå tycker majoriteten av experterna att det i första hand bör ske på regional nivå, och att vid undantagsfall när det verkligen behövs så ska barn och ungdomar hänvisas till NBTS i Oslo. Detta skulle innebära att fler unga får tillgång till könsbekräftande vård, och att man slipper göra långa resor som kan vara båda jobbiga och stigmatiserande.

Men expertgrupperna har varit tudelade i flera av frågorna och intar olika positioner i förhållande till hur vården ska organiseras. Det verkar som att enskilda deltagare i expertgruppen har haft väldigt bestämda uppfattningar och inte kunnat jämka sig med övriga deltagare i gruppen. Det blir därför väldigt intressant att se vilken linje regeringen väljer att gå på, och om alla dessa progressiva förslag följer med när hälsoministern lanserar sina lagförslag lagom till sommaren.

 

Som ett led i Stockholms Läns Landsting fokus på ett mer patientcentrerat arbete och för att förbättra vården för patienter med könsdysfori kommer nu Enheten för könsidentitetsutredning (ENID) att flytta – både till ny lokal och organisation.

ENID lämnar kliniken Psykiatri Sydväst den 1 april 2015 för att istället bli en del av Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inom CASM finns endokrinologisk och sexualmedicinsk kompetens samt specialister i manlig fertilitet.

Personalen på enheten är mycket optimistisk kring sammanslagningen och beskriver flytten som fördelaktig. Förhoppningen är att ENIDs nuvarande och blivande patienter på detta sätt får en större och bredare kompetens samlad runt sig på en och samma mottagning. Tills vidare kommer enheten att kallas CASM/ENID, men de lovar att skaffa ett lättare namn på sikt!

Kontakt

Vi har uppdaterat kontaktinformationen här på Transformering.se under fliken Transvård -> Utredningsteam. Där finns även information om hur en kommer i kontakt med övriga könsidentitetsmottagningar runtom i landet.

CASM/ENIDs nya telefonnummer är 08-585 823 00, tillval 5.

För att hitta till den nya mottagningen kan du följa den här korta vägbeskrivningen. Åker du pendeltåg kliver du av vid Flemingsbergs station. Via sjukhusets huvudentré, plan 5, går du rakt genom centralhallen. I slutet av Södra Hallen ta hiss (C2) till plan 8 och gå in på C2-84. Kommer du med bil och går in via Rehabgatan, plan 4, tar du hissen (R2) upp till plan 8. Gå ut till höger från hissen och gå rakt fram mot Södra Hallen till C2-84.

I lördags, den 28 mars, öppnade Kvinnohistoriskt museum i Umeå utställningen En Ropande Tystnad – Transformerad. Det är en fortsättning på invigningsutställningen En Ropande Tystnad som museet öppnade med i november i fjol. Den ursprungliga utställningen behandlade ålder, kvinnor och historia och var ett försök att fylla historieböckernas tomrum vad gäller äldre kvinnor och deras erfarenheter. Nu har den utställningen ”transformerats” för att istället belysa osynliggörandet av transkvinnor i allmänhet och äldre transkvinnor i synnerhet.

En Ropande Tystnad – Transformerad fyller ett av museets två stora utställningsrum. I det andra pågår fortfarande den fasta utställningen Rötter – en trasslig historia, som kräver en triggervarning för den obehagliga dusch av sexistiska hot och kränkningar som möter alla besökare på väg ut ur utställningen. Den delen kan man dock välja bort om man bara vill se utställningen om transkvinnors åldrande.

En Ropande Tystnad – Transformerad presenteras som en utställning om ”vad som händer när könsnormer bryts av en åldrad person”. Museet vill diskutera könsidentitet och åldrande, hur idéer om kön påverkar villkoren för åldrande och hur åldrandet påverkar könsnormer. Utgångspunkten är intressant och man kan bara konstatera att det är ett ämne som är osynliggjort i samhället och kulturen. Gruppens erfarenheter i samtiden och historiskt är mycket åsidosatta. Det gäller förstås inte bara transkvinnor, utan även transmän och icke-binära transpersoner. Själva communityt har länge fått agera socialt skyddsnät när hbtq-personer åldras och samhället har inte kunnat erbjuda mycket skydd, stöd eller kunskap, men de senaste åren har frågan börjat få mer uppmärksamhet och det börjar till exempel dyka upp hbt-certifierade ålderdomshem.

Utställningsbild En Ropande TystnadHur är själva utställningen då? Tyvärr inte särskilt bra. Den består av texter om temat, en fotoutställning och en historisk gestaltning av frågeställningen. För en mycket grundläggande kurs i normer kring könsidentitet och åldrande fungerar det hyfsat, men för den som är ute efter fördjupning, nya intryck eller en palett av erfarenheter kring att åldras som transkvinna så är det här fel plats att söka på. Det är ett fält med massor att utforska, intressanta vinklar att välja bland och många viktiga frågor att ställa, men utställningen vågar sig dessvärre inte på det. Ambitionen har kanske varit att göra en tillgänglig utställning och man tycks ha föreställt sig en publik som inte vet något alls om könsidentitet och normer. Konsekvensen blir ett tydligt cisnormativt perspektiv som ger intryck av att man vill skapa förståelse för att transpersoner över huvud taget finns – snarare än att inkludera gruppen i historieskrivningen på lika villkor som cispersoner.

Men det stora problemet är vithetsnormen som fullkomligt dominerar utställningen. En Ropande Tystnad - Transformerad består även av Kerstin Ekströms fotografier Brunetter och Blondiner som porträtterar transkvinnor med namn och titel. Fotona har tidigare visats på andra ställen i landet, och bidrar på sitt sätt till att synliggöra erfarenheter och närvaron av transkvinnor i arbetslivet. En viktig sak att åskådliggöra, men den överväldigande vithetsnormen skapar känslan av ett tunnelseende. Det är som om man bara kan ta en fråga i taget, en norm åt gången – annars är man rädd att det blir för mycket för besökarna att hålla reda på? Men normer fungerar inte så. Normer är sammanlänkade och samverkar på intrikata och samtidiga sätt. Kvinnohistoriskt museum måste börja arbeta med intersektionella perspektiv, annars bidrar man tyvärr till att förstärka och upprätthålla normer istället för att utmana dem.

Slutligen konstaterar jag att museet fortfarande inte ändrat sin problematiska logotyp. Som symbol för museet har man valt två x eller kryss: XX. Det är en ogenomtänkt symbol för ett museum som redan med sin andra utställning visar att man faktiskt vill inkludera transpersoner och särskilt transkvinnor. Ett kvinnohistoriskt museum, men bara för kvinnor som har XX-kromosomer? Genom att lägga tyngden på kromosomerna flyttar man positionerna tillbaka till en feministisk diskurs som rådde på 90-talet där transkvinnor allt som oftast exkluderades ur feministiska rum och kvinnoseparatistiska sammanhang. Det är erfarenheter som många fortfarande lever med i sin vardag, vilket ett kvinnohistoriskt museum måste vara medvetet om 2015. Istället för att bjuda in olika erfarenheter av att vara kvinna så ser logotypen ut som två stora stoppskyltar för den som inte har rätt kromosomsammansättning. Sammantaget ger det intrycket av att utställningen En Ropande Tystnad – Transformerad vänder sig till ciskvinnor och andra icke-transpersoner för att skapa tolerans, men inte för att utmana normer och maktstrukturer, belysa gemensamma intressen och bygga allianser.

Utställningen pågår 28 mars-11 oktober 2015.

[Foton: Malin Grönborg]

/Carl Åkerlund, redaktör för Transformering.se

Transbloggen har träffat Siri Landgren, en av initiativtagarna till en serie temakvällar om spel på Stadsbiblioteket i Göteborg. Spelkultur för Alla granskar spelkulturer och låter deltagare prova och diskutera olika spel. Hittills har fokus legat på spel av och för transpersoner, och om sexism och rasism i spel.

Hej Siri, hur kommer det sig att ni drog igång det här?
Jag startade projektet tillsammans med min vän Kjell Håftén, som länge har arbetat med att förnya bilden av dataspel och deras spelare. Idén föddes ur vår gemensamma lust att utforska nya aspekter av elektronisk kultur, där också nya berättelser kan berättas, inte minst av personer som tillhör marginaliserade grupper. När stadsbiblioteket visade sitt intresse så förvandlades våra privata utforskanden till en offentlig temaserie, Spelkultur för Alla. Jag och Kjell har också börjat föreläsa om dataspel och normkritik, och hoppas kunna fortsätta vårt samarbete i nya former när vår serie på stadsbiblioteket är slut.
 
Många ser spel som en hobby av och för vita killar. Tycker du att det stämmer?
Nej, det tycker jag inte. Det handlar till stor del om att vi har en onödigt snäv bild av vad dataspel är. Visst, tittar du på könsfördelningen i en onlinematch i Call of Duty så kanske icke-män utgör en ganska liten andel. En anledning till detta är sorglig men förutsägbar: många onlinemiljöer har ett klimat som är skoningslöst för alla som inte passerar som straighta, tävlingsinriktade tonårskillar. Men de flesta undersökningar visar att kvinnor utgör mellan 45 och 55 procent av alla dataspelare. Att de inte syns beror nog mest av allt på att det bara är ett fåtal titlar och genrer som upptar en stor del av medias uppmärksamhet när det gäller spel. En viktig del av vårt arbete med Spelkultur för Alla är därför att ifrågasätta statushierarkier mellan spel, genrer och spelare. Den inställning som råder nu, att spel som är dyra, tekniskt krävande och våldsamma är ”riktigare” spel och därför automatiskt bättre, är inte bara befängd utan direkt nedvärderande mot en majoritet av alla som spelar dataspel.
 
Ibland diskuteras det hur den sociala miljön kring spel kan vara hård, med till exempel sexism, rasism, transfobi och homofobi. Sedan förra sommaren har flera feminister som jobbar med spel utsatts för hot och trakasserier, bland andra Anita Sarkeesian och Zoë Quinn. Vad tror du att det här beror på?
Det är en svår och viktig fråga. Till stor del tror jag det beror på att så mycket av samtalet kring spel utspelas på internet. Det är ju inte bara personer i spelvärlden som fått utstå hot och trakasserier, utan sådant riktas ju mot icke-män överallt. Den gemensamma nämnaren är att allt utspelar sig anonymt på internet, vilket verkar ha en förmåga att göra oss omänskliga och blockera vår empati. Och som jag nämnde så stämmer det inte att unga killar är i majoritet bland spelare, problemet är nog snarare att det mest är liten grupp av icke-feministiska killar som tar verbalt utrymme, vilket bäddar för hot mot progressiva krafter som Sarkeesian och Quinn.
 
Finns det även sådana tendenser i själva spelen?
Ja, precis som film och TV-serier så speglar dataspel ofta såväl det bästa som det sämsta i vår kultur. Men vi måste också komma ihåg att spel görs på en mängd olika nivåer: från ensamma nybörjare som gör sitt första spel i program som RPG Maker, till företag med mångmiljonbudgetar och tusentals anställda. De stora företagen har pressen på sig att tala till så många som möjligt för att deras produktion ska gå runt, och använder sig därför ofta av populistiska knep som att driva med grupper som redan är diskriminerade. I indiespelvärlden finns inte detta tryck, eftersom många spel skapas som hobbyprojekt eller finansierade av Kickstarter. Därför är det framför allt till dessa utvecklare som jag och Kjell sätter vårt hopp. Med hjälp av nya verktyg har det blivit lättare att göra spel utan att behöva programmera allt från grunden, och vår första Spelkultur för Alla-kväll handlade om den våg av queera spelskapare som har uppstått mycket tack vare just detta.
 
Bryr sig spelföretagen om det här? Hur kan de göra spel mer inkluderande?
Det finns en del försök, bland annat en funktion som låter spelare ”betygsätta” varandras uppförande och pålitlighet, ungefär som en kan göra på vissa köp- och säljsajter. Fler och fler spel har också inbyggda sätt att rapportera kränkningar till spelföretaget. Men som jag nämnde tidigare så ser vi, åtminstone på kort sikt, framför allt potential i de mindre aktörerna. Varken jag eller Kjell har tålamod att vänta på att speljättarna ska sluta agera vinstmaskiner och börja fundera kring de etiska och politiska dimensionerna av sina spel. Då är det bättre om vi som kollektiv visar att vi är intresserade av spel som skildrar verkligheten på ett respektfullt och någorlunda korrekt sätt, och om det är i indiespelen vi hittar detta så kommer de stora företagen förhoppningsvis fatta vinken när deras försäljningssiffror börjar sjunka.

Blir det fler träffar under våren?
Vi har en per månad och har planerat träffar fram till och med juni!

Siris bästa speltips

Conversations with my mother
Textbaserat spel med transtematik av Merritt Kopas, en sann spelkonstnär.

Dys4ia
En ”indieklassiker” som skildrar Anthropys upplevelser av att börja ta östrogen.

Gone Home
En av de starkaste berättelser jag någonsin upplevt i ett spel. Mänskligt, vardagligt och med queertematik.

Ergon Logos
Tänjer på gränserna för vad ett spel kan vara.

Mainichi
Ett spel gjort i RPG Maker; i stället för att slåss mot monster får spelaren tampas med de beslut och konsekvenser som är vardag för den som är trans.

Coil
Skildrar en graviditet inifrån och utifrån. Ett klockrent exempel på hur indiespelformatet gör det möjligt att berätta på nya sätt.

I förrförra veckan slog Europadomstolen fast att steriliseringskrav för tillgång till könskorrigerande vård är ett brott mot mänskliga rättigheter, i ett turkiskt fall som kom till domstolen 2008. Sverige strök det 2013, men i många europeiska länder kvarstår steriliseringskrav för rätt till juridiskt könsbyte eller tillgång till könskorrigerande vård. Frågan var med andra ord högaktuell när den nybildade organisationen European Professional Association for Transgender Health höll sin första konferens om transhälsa i förra veckan. Konferensen ägde rum i den belgiska staden Gent och Transformering.se var självklart på plats!  I tre dagar diskuterade vårdpersonal, transaktivister och politiker framtida utmaningar och möjligheter rörande vården av transpersoner och konferensen ger ett starkt intryck av att många stora förändringar står för dörren.

Kampen för avskaffande av tvångssteriliseringar har under flera år varit, och förblir i många länder, en av de mest akuta frågorna för transcommunityt. Europadomstolens beslut kan troligtvis bli prejudicerande och två länder ger mycket riktigt utfästelser under konferensen om att deras steriliseringskrav ska avskaffas inom kort: Belgiens jämställdhets- och fattigdomsminister Elke Sleurs lovar till exempel att hon vill göra något åt det innan årsskiftet. I Norge har frågan inte reglerats i lag, men steriliseringskravet har varit praxis. I april kommer utredningen av transpersoners vård och rättigheter att presenteras, men utredaren Arild Johan Myrberg vet redan vart det pekar: ”Jag skulle bli mycket förvånad om inte tvångssteriliseringarna tas bort inom kort”, säger han. ”Dessutom kommer det troligtvis också riktlinjer för vården av barn och unga.”

Just unga transpersoners hälsa spelar en stor roll under konferensen, ett uttryck för att det är en av de stora utmaningarna. Innan 90-talet fanns knappt någon vård för transpersoner under 18 år, men sedan 2000 har det så kallade holländska protokollet fått stort genomslag. Det ger unga transpersoner tillgång till pubertetshämmande stopphormoner och från 16 års ålder könskonträra hormoner. I den uppföljningsstudie som gjorts har behandlingen visat på goda resultat, men liksom i all vård av transpersoner skiljer sig behandlingar åt mellan, såväl som inom, olika länder. I Sverige kommer snart ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen för transvården som föreslår tillgängligare vård för personer under 18 år, både vad gäller könskonträra hormoner och stopphormoner, vilket vi kommer rapportera om när det lanseras.

Elke Sleurs[Belgiens jämställdhets- och fattigdomsminister, Elke Sleurs.
Foto: © Lawrence Schoonbroodt]

I frågan om stopphormoner är särskilt åldersgränserna omdiskuterade. Den tyska barnendokrinologen Achim Wüsthof, verksam i Hamburg, argumenterar för att unga transpersoner bör få tillgång till hormonbehandling när de är fysiskt och psykiskt mogna för det: ”Rätt väg framåt är att ge stopphormoner när ungdomen behöver det, inte utifrån någon generell åldersgräns.” Det innebär också att behandling med könskonträra hormoner skulle kunna sättas in tidigare: ”Att vara 14-16 år och inte få påbörja puberteten i enlighet med sin könsidentitet innebär ett stort lidande och socialt stigma. Cispojkar med uppskjuten pubertet kan få testosteronbehandling redan vid 14 års ålder, varför ska inte transkillar kunna få det då?” resonerar Wüsthof.

I skärpunkten mellan avskaffade krav på sterilisering och tidigare behandling med könskonträra hormoner väcks frågor om fertilitetsbehandlingar och hur tidigt någon kan förväntas ta ställning till att eventuellt vilja ha barn i framtiden. Det är ett exempel där det blir tydligt hur vårdens möte med transpersoners behov inte primärt styrs av vilken behandling som är mest adekvat, utan till stor del formas av ett komplicerat nät av juridik och medicin. Medan hälsovinsterna av könskorrigerande behandling är klarlagda, så tycks transungdomars sexuella rättigheter fortfarande vara ett tabu i många lägen. Det placerar många i limbo och den egna beslutsförmågan rörande sexualitet och reproduktion ifrågasätts. Els Elaut, sexolog och psykolog verksam i Gent, är övertygad om att vården behöver bli bättre på sexologiskt stöd för transpersoner: ”Alla delar av ett multidisciplinärt team måste få mer träning i sexologi”, säger hon. ”Till exempel kan det hjälpa kirurgen att bättre förstå transpersoners behov innan och efter operation, snarare än att ensidigt fokusera på orgasmförmåga.”

Liksom många andra under konferensen tar Elaut tydlig ställning för att vårdgivare ska utgå från den enskilda individens egna behov, och lämna rollen som gatekeepers, oavsett om det rör transsexuella, icke-binära eller andra. Den stora utmaningen för framtiden är att sluta patologisera transpersoner. I en diskussion om att införa eller slopa en diagnos för transbarn i ICD 11, den kommande upplagan av de internationella diagnoskoderna, visar sig dock läkarkåren vara mycket splittrad. Sam Winter, professor i psykologi vid Hongkongs universitet, är en av dom som vill att diagnosen ska slopas: "Ett av argumenten för att behålla diagnosen är att den låter oss göra research. Men alla vet att när homosexualitet ströks från listan över psykiska sjukdomar så ökade snarare studierna på området, men typen av studier som gjordes förändrades."

Els Elaut[Els Elaut, sexolog och psykolog.
Foto: © Lawrence Schoonbroodt]

Dominansen av medicinsk personal på en konferens om transpersoners hälsa visar också på behovet av att transpersoner själva får mer att säga till om. Mauro Cabral från Argentina är vice ordförande för transorganisationen GATE och varnar efter konferensen för riskerna med att patologisera barn som bryter mot tvåkönsnormen: ”Könsvariationer är ett faktum, inte en sjukdom, men samhället har inget utrymme för det” säger han. ”En diagnos drabbar inte bara transbarn, utan alla barn som på något sätt bryter mot samhällets könsnormer. Hbtq-rörelsen måste uppmärksamma hur normbrytande barn riskerar att patologiseras!”


[En kortare version av denna text publicerades ursprungligen på Ottar.se]

En av de viktigaste och roligaste uppgifterna vi som jobbar med Transformering.se har är att svara på alla mejl som ni skickar till oss. Vi vänder oss ju främst till er som är upp till 26 år gamla, men alla är välkomna att höra av sig till oss med frågor om kärlek, sex, nära relationer, rättigheter, svårigheter, vård och allt möjligt annat som har med trans att göra. Vi är två personer som svarar på mejlen, Carl och Vierge, som också jobbar på RFSL Ungdoms kansli.

Nu vill vi utveckla transmejlen, som vi kallar den, och ta hjälp av fler som kan svara på de frågor vi får. Vi kommer att samarbeta med RFSL Stockholms fantastiska nätstödverksamhet HBTQkojan.se som söker mentorer till sin chatt! Vi söker därför dig som känner dig taggad på att arbeta ideellt några timmar i månaden med både Transformering.se och HBTQkojan. Du kommer att få chatta och svara på mejl från unga transpersoner, närstående och olika yrkesgrupper som har frågor om trans. Om det låter intressant så ska du läsa vidare här nedanför om vad vi söker:

Stötta unga transpersoner genom mejl & chatt

Om dig: Är du transperson eller icke-cisperson och över 23 år? Vill du vara med och göra skillnad för unga transpersoner?

Om oss: Verksamheterna HBTQkojan.se och Transformering.se stödjer dagligen unga transpersoner genom mentorskap och mejlsvar. Nu söker vi fler personer med transerfarenhet/identitet att möta denna målgrupp.

Uppdraget: Genom att bli nätstödjare på HBTQkojan.se och Transformering.se erbjuds du en unik möjlighet att utöva två former av nätstöd.
•    Chattstöd genom mentorskap på HBTQkojan.se
•    Mejlstöd på Transformering.se

- Mentorsuppdraget innebär att en har kontakt med en deltagare som en chattar med en gång i veckan under tio veckor.
- Mejlsvarsuppdraget innebär att en svarar på mejl från målgruppen om saker som rör hur det är att vara trans.
- All kontakt sker på internet och uppdraget är helt ideellt.

Dina erfarenheter:
Gruppen unga transpersoner har många olika erfarenheter och upplevelser. Därför söker vi nätstödjare som kan återspegla detta. Det innebär att du gärna får ha erfarenhet av att också bryta mot andra normer än enbart tvåkönsnormen, till exempel vithets-normer, funktionsnormer, klassnormer och relationsnormer.  Du får också gärna ha erfarenhet av något slags stödjande verksamhet/aktivism.

Låter detta som något för dig?
 Skicka då din ansökan till jojo@stockholm.rfsl.se och märk mailet "NÄTSTÖDJARE" i ämnesraden.

Ansökan ska innehålla följande:
1.    En beskrivning av vem du är och varför du vill bli nätstödjare åt unga transpersoner.
2.    Beskriv 3-5 erfarenheter och kunskaper som du tänker stärker dig i ditt uppdrag som mentor. Det kan till exempel vara intressen, aktivism, uppdrag, studier, upplevelser, jobb, personliga erfarenheter med mera.
3.    Personuppgifter: Namn och ålder. 

Hör av dig till jojo@stockholm.rfsl.se eller trans@rfslungdom.se om du har några frågor om uppdraget eller ansökan!