Idag släppte Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet sitt betänkande. Betänkandet föreslår en sänkning av åldersgränsen som möjliggör för personer över 12 år att byta juridiskt kön. Detta är mycket efterlängtat. RFSL Ungdom och RFSL välkomnar utredningens förslag som kommer få stor betydelse för unga transpersoners hälsa, men beklagar ändå att utredningen valt att behålla en åldersgräns överhuvudtaget.

I betänkandet föreslås det att personer som har fyllt 15 år ska få möjlighet att själva bestämma om ändring av sitt juridiska kön, genom ansökan till Skatteverket. Den juridiska processen frikopplas också med detta förslag helt från den medicinska utredningen för de som önskar någon form av korrigering av kroppen. Betänkandet tydliggör vikten av att processen för att ändra juridiskt kön ska vara snabb, enkel och transparent för att motverka psykiskt lidande.

Från 12 års ålder ska det finnas möjlighet att ändra juridiskt kön, med vårdnadshavares tillstånd. Att ha möjligheten att själv definiera sitt kön är avgörande för unga transpersoners hälsa. Betänkandet slår fast att det är fråga om en administrativ åtgärd, som i grund och botten innebär ändring av personnummer. För den enskilda individen kan det samtidigt vara livsavgörande. Därför beklagar RFSL Ungdom och RFSL att betänkandet inte föreslår att åldersgränsen helt tas bort.

Gisela Janis, förbundsordförande RFSL Ungdom

– Under de år som RFSL Ungdom har drivit frågan kring åldersgränsen för byte av juridiskt kön har flera riksdagspartier hänvisat till att en utredning med ett expertteam får komma fram till vilken väg som är bäst att gå. Vi hoppas därmed att politikerna nu sätter sig in i utredningens förslag och fattar beslut enligt den linje som presenteras i betänkandet, eller ännu hellre föreslår att åldersgränsen helt tas bort, säger Gisela Janis, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Att få tillgång till officiella dokument som speglar den egna könsidentiteten är av stor vikt för att kunna delta i det offentliga rummet på lika villkor som andra. Det handlar om ett rättsligt erkännande och bekräftelse av den egna könsidentiteten som leder till mindre utsatthet och ökad livskvalitet för den enskilda individen.

Frank Berglund, ledamot RFSL Ungdoms förbundsstyrelseFrank Berglund är ledamot i RFSL Ungdoms förbundsstyrelse och har egen erfarenhet av att vara ung transperson som ville byta juridiskt kön före 18-årsdagen.

– För mig var det oerhört jobbigt med all väntan. Jag hade redan väntat hur länge som helst på diagnos och sedan behövde jag vänta i ytterligare ett år av ingen anledning alls, bara på grund av åldersgränsen för byte av juridiskt kön. Bara att utredningen skriver om ”rätt juridiskt kön” och ”rätt att vara sig själv” som mänskliga rättigheter känns stort. Det är ett viktigt steg framåt, säger Frank Berglund.

Skatteverket såväl som sociala myndigheter är i stort behov av utbildning för att kunna leva upp till de nya uppgifter som betänkandet föreslår. Ändringarna i socialtjänstlagen om stärkt skydd och stöd för unga transpersoner och deras vårdnadshavare är oerhört välkomna, men måste backas upp av kompetenshöjning hos berörda myndigheter.

– Det är glädjande att beslutet om ändrat juridiskt kön flyttas till Skatteverket från Socialstyrelsens rättsliga råd. Det tydliggör att detta är en administrativ fråga. Dock krävs en kompetenshöjning och ökad resurstilldelning till Skatteverket innan lagändringen träder i kraft. I nuläget har Skatteverket tyvärr vid ett antal tillfällen visat att de inte har tillräcklig kompetens i frågor som berör transpersoner, säger Maria Sundin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse.


– Det är också oerhört glädjande att vi i och med detta skulle slippa den godtycklighet i bedömningar som den gamla lagen möjliggör genom formuleringar som att en ansökan kan beviljas om den sökande ”sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet”, säger Maria Sundin.

RFSL och RFSL Ungdom önskar också se en utredning om möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön, på sikt helt avskaffa juridiska kön, eller åtminstone utreda dagens system med personnummer där det juridiska könet framgår helt utan grund.

På måndag 26/1 är det Guldbaggegalan, då de främsta insatserna inom svensk film under det senaste året utses och belönas. Vi har intervjuat Saga Becker som är nominerad till priset Bästa kvinnliga huvudroll för sin enastående prestation som Sebastian/Ellie i filmen ”Nånting måste gå sönder” av Ester Martin Bergsmark, baserad på Eli Levéns bok ”Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats”. Filmen handlar om Sebastian som möter den mystiska Andreas i Vitabergsparken en Valborgsmässoafton. De inleder ett dramatiskt förhållande, och medan Andreas brottas med skamkänslor kring sin sexualitet kämpar Sebastian för att leva ut som Ellie, sitt egentliga jag. Det är en väldigt gripande och viktig film med strålande skådespelarinsatser. Dessutom är Saga Becker den första transpersonen någonsin att nomineras till en Guldbagge. Vi passade därför på att ställa några frågor till henne om filminspelningen, framtidsplaner och hur det känns att bli nominerad.

– Det känns otroligt fantastiskt att vara nominerad till årets bästa kvinnliga huvudroll. Det har börjat sjunka in men det är fortfarande ganska overkligt. Att prestation, begåvning och gestaltning ska bedömas och prisas efter kön är en fråga i sig som man kan diskutera, men det är fantastiskt på så många olika sätt att bli nominerad. Dels över att jag som oetablerad skådis utan teaterutbildning blir nominerad till det största filmpriset i Sverige och en av de tyngsta kategorierna. Men också för att jag är den första transpersonen som någonsin blir nominerad. Det känns som att det här är ett kliv i rätt riktning. Jag hoppas att det här öppnar upp ögonen, inte bara för filmsverige utan även inom andra områden i samhället. Att vi sakta men säkert luckrar upp tvåkönsnormen och andra förtryckande normer och regler och börjar få in nya perspektiv. Transpersoner besitter erfarenheter, kunskap och perspektiv som ingen annan gör och det bör tas vara på istället för att stötas bort. Det finns så många historier och röster som behöver höras och det känns skönt att vi är på väg i rätt riktning.
Hur gick det till när du sökte och fick rollen som Sebastian/Ellie?
– Det hela började med att jag såg en annons om att Elis bok skulle filmatiseras och rubriken var något i stil med ”Spelar du huvudrollen?” Jag hade länge hört om boken men inte läst den så jag köpte boken samma dag och läste ut den på tre timmar. Det var något som hände med mig när jag läste den. Elis ord gick in i mig, under huden och jag kände att jag ville vara en del av detta. Jag hade kommit ut som transperson cirka 1 år innan och jag kände igen mig så mycket i boken, språket och hela historien och kände att jag kunde ge något av mig själv och verkligen ville vara med i projektet. Jag skickade iväg ett mejl samma dag och tog mina sista pengar på kontot och bokade en biljett till Stockholm - jag bodde i Malmö då - och gick på casting. Den första castingen spelade jag mot Iggy Malmborg som spelar Andreas i filmen. Vi hade många träffar och provfilmade och Ester var verkligen hård för att se om jag skulle klara av att spela rollen som Sebastian/Ellie. Sen ringde Ester på julafton och meddelade att de vill ha mig i rollen.
Filminspelningar kan vara väldigt tidskrävande och ansträngande. Samtidigt är det ofta väldigt kreativa och roliga sammanhang. Vad var det roligaste som hände dig under inspelningen av Nånting måste gå sönder?
– Jag har varit med om så otroligt många saker som jag aldrig trodde jag skulle få vara med om och övervunnit så många rädslor. Jag fick klättra upp 15 meter i ett vingligt ljustorn på en öde parkering, ligga naken i ett badkar med en spindel krypande över hela kroppen, bada naken i en vattenkätta i nollgradigt och dansa tango uppe på taket av ett renoveringshus. Vad mer kan man begära av en filminspelning?
Vi är många som hoppas få se mer av dig i framtiden. Vad händer framöver, vad har du för projekt på gång?
– För tillfället jobbar jag på debutromanen som jag ska få färdig i år och sen jobbar jag på lite hemliga filmprojekt och andra projekt. Så det här är inte det sista ni ser av mig, jag har bara börjat och jag är här för att stanna.

Årets Guldbaggegala äger rum på Cirkus i Stockholm på måndag 26/1. SVT Play direktsänder hela galan från klockan 18.00. Från klockan 20:00 sänds slutet av galan även på SVT1. Det delas ut Guldbaggar i 19 olika kategorier. De tyngsta, till exempel Bästa kvinnliga huvudroll som Saga är nominerad för, delas ut mot slutet av galan.

När vi började gå igenom de texter som fanns på Transformering.se sedan tidigare, samtidigt som vi arbetade med att skriva nya texter, tänkte vi oss att det språk vi vill använda framför allt skulle ha tre egenskaper.

Det ska vara begripligt. Du som läser på den här sidan ska kunna hitta information här som är lätt att förstå och som du känner att du har nytta av.

Det ska vara bekräftande. Du som läser på den här sidan ska kunna hitta ord, begrepp, texter och berättelser här som du känner igen dig i. Så många som möjligt ska kunna känna igen sig i något på sidan, även om allt inte kan vara bekräftande för alla.

Det ska kunna förändras när det behövs. Nya ord börjar användas. Betydelsen av ord kan förändras över tid, beroende på hur människor använder orden. En del ord blir gamla och är inte längre aktuella att använda.

Ett exempel på hur språket förändras är att vi, samtidigt som vi använder begreppet könskorrigering eftersom det är etablerat och ganska välkänt, har börjat prata om könsbekräftande behandling. ”Att korrigera” kan tolkas som att en ”rättar till något som är fel”, och så är det ju inte för alla. Att genomgå könsbekräftande behandling handlar om att en ändrar på kroppen så att den speglar eller bekräftar ens kön, eller ens könsidentitet. Vi tänker att det begreppet kan vara begripligt och bekräftande för ännu fler!

Under året kommer vi att arbeta vidare med texterna så att de blir ännu mer i linje med det språk vi vill använda.

Ett ord som vi som jobbar med Transformering.se läste allt oftare under 2014 är ickebinär*. Vi har använt det på sidan och i våra utbildningar för att beskriva ett sätt som en kan vara transperson och för att beskriva olika sätt att förhålla sig till tvåkönsnormen och cisnormen*.

Strax före nyår presenterade Språkrådet sin nyordslista för 2014. Varje år samlar Språkrådet in nya ord i svenskan genom att läsa tidningar, lyssna på radio och tv och ta in tips från allmänheten. Att ett ord kommer med på nyordslistan betyder alltså att ordet används och får uppmärksamhet.

Enligt nyordslistan 2014 är ickebinär en ”person som inte passar in i tvåkönsnormen”. Språkrådet tar ett exempel ur en artikel i Upsala Nya Tidning där fyra personer som är intergender eller ickebinära intervjuas. (Fast tidningen skriver om ”tredje könet”, och det är lite konstigt – att det finns killar och tjejer betyder ju inte att alla som inte är kille eller tjej är ett tredje kön.)

Nu känns det lite konstigt att vi inte haft med ickebinär i ordlistan här tidigare. Det är ett exempel på att vi hela tiden behöver titta på vilka normer vi själva utgår från i arbetet med Transformering.se, och att vi inte kan ta för givet att begrepp som vi själva förstår och använder oss av är lika tillgängliga för alla. Nu är det fixat så att ickebinär finns med i ordlistan, och vi kommer att använda det både som ett paraplybegrepp för kön/könsidentiteter som inte är antingen tjej eller kille, och som en identitet som kan rymmas under paraplybegreppet transperson.

Ett lästips är Maria Ramnehills analys av nyordslistan 2014 i nättidningen Feministiskt Perspektiv.

Genderqueer- och ickebinärflaggan är gjord av Marilyn Roxie.


* Binär betyder att något är uppdelat i två. När vi pratar om binär och ickebinär i fråga om transidentiteter eller transerfarenheter handlar det om hur en förhåller sig till tvåkönsnormen.

Tvåkönsnormen är föreställningen om att det bara finns två kön, tjej och kille, och att en person måste vara antingen kille eller tjej. Ihop med tvåkönsnormen hör också cisnormen, att en förväntas identifiera sig med och uttrycka sig i linje med det juridiska kön en blev tilldelad när en föddes. Det finns också en förväntning om att det är kroppen som avgör vilket kön en har. Inget av det stämmer!

Om en är binär är en antingen tjej eller kille. Alltså att ens könsidentitet är antingen tjej eller kille.

Om en är ickebinär är en inte antingen tjej eller kille. En kan vara både och, mitt emellan, inget kön, flera kön eller kön som inte är kille eller tjej. Ens kön kan också variera eller vara sammansatt på olika sätt, så att en till exempel är tjej ibland och kille ibland eller delvis kille och delvis ett eller flera andra kön.

Transformering.se medverkar i en artikel om att vara ung transperson i skolan. Det står "transsexuell" i rubriken, men mycket av det som står i artikeln gäller oavsett vilken transidentitet en har. Till exempel att det är viktigt att bli respekterad i sin transidentitet och som den en är.

Läs artikeln på Genusskolan.se genom att klicka här.

"Jag är en vanlig person och vill bli behandlad som en vanlig tjej", säger 13-åriga Ella.
Ellas mamma Sofia har det här tipset till skolpersonal: "Det är inte enskilda elever som ska behöva anpassa sig." Vi på Transformering.se håller med – det är skolans ansvar att alla får förutsättningar att vara sig själva och känna sig trygga i skolan!

Sprid gärna artikeln, särskilt till lärare och andra som jobbar i skolan. Ta hjälp av en normkritisk skolgrupp, en hbtq-grupp, en lärare eller annan skolpersonal du litar på om du inte vill göra det själv!

I samband med Stockholm Pride i augusti lanserade vi vår nya affisch, ”Kort om transhistoria i Sverige”, tecknad av Elias Ericson. Nu går det äntligen att beställa affischen genom att mejla till oss! Affischen finns i två olika format: en stor A1-affisch i limiterad upplaga på 50 exemplar, och en A2-affisch med vår logo längst ned snyggt tryckt i transflaggans färger.

Elias serie publicerades ursprungligen i den feministiska tidskriften Bang nummer 2/2014, och är en parafras på en klassisk serie från 70-talet som visade den feministiska kampen dittills. ”Kort om transhistoria i Sverige” berättar om transkampen i Sverige från 70-talet fram till idag och blickar visionärt framåt med önskningar om en human transvård och att Laverne Cox blir drottning över hela jorden!

Beställ din affisch från oss redan idag! 

Under våren och sommaren har Transformering.se och RFSL hjälpt Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet att ta fram en enkät om hälsa och livsvillkor för transpersoner och personer med transerfarenhet. Nu finns enkäten ute på nätet: halsaforalla.kisurvey.se

Vi kan inte understryka tillräckligt mycket hur viktigt det är att så många som möjligt som definierar eller tidigare har definierat sig som transpersoner eller har transerfarenhet svarar på enkäten.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta reda på hur hbt-personer i Sverige mår. Tidigare i våras publicerade myndigheten resultat om bi- och homosexuellas hälsa: folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/januari/god-halsa-bland-homo-och-bisexuella

Enkäten om hälsa och livsvillkor för transpersoner kommer att bli till en liknande rapport, och resultaten kommer att användas för att visa Sveriges politiker vad som behöver göras för att transpersoner och personer med transerfarenhet ska må så bra som möjligt. Ju fler som svarar på enkäten, desto bättre – ju fler vi visar att vi är, desto starkare hörs våra erfarenheter och våra behov.

Enkäten innehåller frågor om könskorrigerande vård, men en behöver inte ha genomgått könskorrigering eller vilja ändra på sin kropp för att svara på enkäten. För att svara på enkäten ska en bo i Sverige och ha fyllt 15 år. Självklart är en anonym när en svarar.

Hjälp oss gärna att få en så heltäckande bild som möjligt av transpersoners hälsa och livsvillkor genom att svara på enkäten om du är/har varit transperson eller har transerfarenhet och genom att sprida enkäten till så många som möjligt. Glöm inte att ta hand om varandra och inte outa någon i samband med att den sprids
(pinga till exempel inte personer på Facebook, utan skicka mejl eller dela länken till enkäten i en statusuppdatering om du vill).

Tack för hjälpen!

Aleksa Lundberg – som Transbloggen skrev om i våras då hon fixade en trans*månad på ABF i Stockholm och satte upp "Ett uppror! – The Transgender Version" – fick i samband med Stockholm Pride i början av augusti RFSL Stockholms regnbågspris. Motiveringen löd:

 "för hennes engagemang kring frågan om ersättning för tvångssteriliserande av transpersoner, och de flertal sätt som hon kritiserat cisnormen på under det gångna året, genom exempelvis debattartiklar och teateruppsättningar."

Nu på lördag, den 6 september, är det premiär för RFSL:s första podd, "Hela Sverige i trans". Den är gjord av Aleksa Lundberg och Fredrik Arsaeus Nauckhoff. I första avsnittet är RFSL Ungdoms ordförande Gisela Janis och Transformering.ses ena redaktör Hanna Hannes Hård med som gäster. Vi pratar bland annat om psykisk ohälsa, brottsofferstatistik, fördelar med att vara transperson och varför vi på RFSL Ungdom inte tycker att en ska rösta på SD om en vill #röstarätt (du har väl inte missat RFSL Ungdoms valkampanj, som vi gjort tillsammans med RFSL? Du hittar vår #röstarätt-kampanj här!).

Podden finns på RFSL:s hemsida, rfsl.se, från och med lördag. Podden kommer också att synas i sociala medier med hashtaggen #transsverige

Nu tar vi som jobbar på Transformering.se sommarlov och vilar upp oss några veckor efter Stockholm Pride. Vi kommer tillbaka igen i mitten av augusti.

Vi hoppas att alla ni våra kära besökare får en fortsatt härlig sommar full av fina stunder, äventyr och härliga sommarkvällar! Under tiden vi har semester kan vi inte svara på transmejlen. Har du någon fråga, behöver du stöd eller vill du ha kontakt med oss av någon annan anledning så börjar vi svara på mejlen igen den 20 augusti.

På Transformering.se har vi samlat mycket information om att vara ung och trans. Kanske finns svaret på din fråga här på sajten? Om du surfar runt här kommer du bland annat att hitta information om könsutredningar och kontaktuppgifter till teamen, såväl som texter om sex och relationer för dig som är ung och trans eller står nära någon som är det, här finns berättelser om att komma ut som transperson, information om dina rättigheter och mycket annat.

Vill du prata med någon, få stöd och hjälp eller svar på andra frågor? Under tiden vi är borta vill vi tipsa om dessa ställen:

Till BRIS (Barnens rätt i samhället) kan du höra av dig om du är under 18 år och vill prata med en vuxen/en BRIS-kurator. BRIS-telefonen har nummer 116 111 och har öppet alla dagar klockan 10-22 (med undantag för onsdagar klockan 13:00–16:00, då telefonen är stängd). Precis samma tider gäller för BRIS-chatten där du kan chatta med en kurator. BRIS-mejlen är öppen jämt, men det brukar dröja några dagar innan man får svar. Hos BRIS kan du vara helt anonym och det syns inte på telefonräkningen om du har ringt till BRIS. www.bris.se/

Du kan också höra av dig till BRIS om du är vuxen och närstående till en ung transperson. BRIS Vuxentelefon, nummer 077-150 50 50, har öppet måndag–tisdag klockan 13–16, onsdag–fredag klockan 9–12. www.barnperspektivet.se/

Behöver du någon att prata med kan du också vända dig till RFSL:s hbt-jour. Kontaktuppgifter och öppettider finns på http://www.rfsl.se/?p=3704

På ungdomsmottagningen på nätet, umo.se, kan du också hitta information om kroppen och sex och även fakta och berättelser om att vara transperson.

Ta hand om dig och hoppas att du får en skön sommar!

Varma hälsningar
Från oss som jobbar på
Transformering.se

Nu är det Stockholm Pride, och i samband med det lanserar Transformering.se nya affischer! Affischerna är på temat transkampshistoria och är tecknade av den fantastiska serietecknaren Elias Ericson. Elias släppte häromåret seriealbumet Åror (som vi skrivit om tidigare här på transbloggen). På uppdrag av den grymma feministiska tidsskriften Bang ritade Elias tidigare i år en serie om transkampens historia i Sverige, till nummer 2/2014, det senaste numret av tidningen. Det är den serien vi nu haft glädjen att kunna trycka upp som affisch! 

Affischen finns i två storlekar, en A2 med vår logo på, samt en större och ännu lyxigare version i A1. Under Stockholm Pride kommer en att kunna köpa affischerna på Pride Ung Park till specialpris – festivalpris, men det finns också möjlighet att vinna ett exemplar i vår tävling som börjar i parken idag! [Blogginlägget fortsätter under bilden] 

Transhistoria Affisch

Vi kommer att lotta ut ett antal stora affischer i ungdomsparken, Pride Ung Park. Det är väldigt enkelt att delta i tävlingen för den som tar sig till parken och söker upp RFSL Ungdoms tält. Efter festivalen kommer det också gå att köpa affischen via vår och RFSLs webshop, för den som inte har möjlighet att komma till ungdomsparken under veckan. 

Pride Ung Park, som öppnar idag med en storslagen invigningsfest mellan klockan 17-22, arrangeras av RFSL Ungdom i samarbete med Pride Ung och är öppen för alla under 30 år som har biljett till Stockholm Pride. Det är faktiskt första gången någonsin som alla hbtq-ungdomar får en alldeles egen park att hänga i under Stockholm Pride! Pride Ung Park ligger i anknytning till den andra Prideparken på Östermalms IP, och kommer att fyllas av nya människor att lära känna, roliga workshops, paradförberedelser, uppträdanden och schysst häng. Kom dit, träffa oss, ha kul och delta i tävlingen!

Transformering.se börjar vakna till efter sommarlovet – och nästa vecka är det dags för Stockholm Pride!

Nytt för i år är Pride Ung Park som är öppet för dig som är mellan 13 och 29 år. Precis som Pride Ung House är Pride Ung Park helt gratis och fullt av spännande samtal, möten och aktiviteter. Hela programmet för Pride Ung – både House och Park – hittar du här: prideung.se

Och här hittar du information om öppettider och tillgänglighet i Pride Ung House och Pride Ung Park: prideung.se/about

I Pride Ung Park kommer Transformering.se att vara med och hålla en fuckshop för transungdomar, alltså en workshop om sex för dig som inte är cis. För många är sex något som är härligt, för andra är det svårt. Många tycker att sex kan kännas könande på ett sätt som inte känns bra eller har svårt att veta hur en ska kunna ha sex som känns bra. Under den här workshopen diskuterar vi hur en kan prata om och ha sex så att det blir så bra och lustfyllt som möjligt.

Fuckshopen är på torsdag 31 juli klockan 15:15–16:15. Vi håller till i testningstältet i Pride Ung Park.

Under veckan kommer det också gå att lämna frågor om sex och relationer i en frågelåda som Pride Ung har. På fredag 1 augusti klockan 14:15–15:00 (lite längre om vi har tid) kommer Transformering.se att vara med och prata utifrån de frågor som kommit in. Platsen är scenen i Pride Ung Park. Man är så klart helt anonym när man lämnar frågor i frågelådan och frågorna kommer inte att läsas upp högt.

Transformering.se deltar också i några punkter i Pride House.

På måndag 28 juli klockan 16:00–16:45 ordnar vi ett panelsamtal om hbtq och npf, alltså neuropsykiatriska funktionsvariationer (till npf räknas bland annat adhd, asperger och add). Vilka sätt är bra för att bemöta unga hbtq-personer som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation och vilka sätt är bra för att bemöta unga npf-personer som är homo, bi, trans och queer? Hur kan hbtq-organisationer jobba med tillgänglighet för npf-personer och tvärtom?

Här hittar du information om plats och tillgänglighet för programpunkten: stockholmpride.org/Join-Pride/Gor-ditt-eget-program1/RFSL-Ungdom/Hbtq-3-npf/

Direkt efter det, klockan 17:00–17:30 på måndag, kan man lyssna på ungdomars egna erfarenheter av transvården. Vi problematiserar vårdens föreställningar kring kön, hur kön framställs och hur vården bemöter unga transpersoners individuella behov. Rätten till den egna kroppen är okränkbar – men hur säkerställer vi det? Hur hänger vården ihop med juridiken och vilka utmaningar medför det? Hur ser vi till att samhället erbjuder världens bästa transvård?

Här hittar du information om plats och tillgänglighet för programpunkten: stockholmpride.org/Join-Pride/Gor-ditt-eget-program1/RFSL-Ungdom/Ungdomars-erfarenheter-av-transvarden/

På fredag 1 augusti klockan 16:00–16:45 pratar Transformering.se och HBTQkojan.se om hur unga hbtq-personer har det i Sverige i dag. 2014 finns internet, likabehandlingsplaner och DO. Förutsättningarna för unga hbtq-personer att leva öppna och stolta borde vara goda. Men hur ser det ut i verkligheten? Hur är det att vara ung och queer, transperson, bi eller homo i dag? Vad behöver unga stöd i? Hur kan vuxna hjälpa till?

Här hittar du information om plats och tillgänglighet för programpunkten: stockholmpride.org/Join-Pride/Gor-ditt-eget-program1/RFSL-Ungdom--RFSL-Stockholm/Ung-och-hbtq-pa-10-talet/

Och utöver det finns det fler intressanta punkter än vi kan tipsa om (eller gå och lyssna på själva …)! Några av dem vi ser fram emot är:
 
”Communityt och normerna” (om rasism och transfobi inom hbtq-rörelsen, måndag 28/7 klockan 15:00),
”Hur tar vi ansvar för den strukturella rasismen i våra organisationer?” (tisdag 29/7 klockan 12:00),
”SVAR PÅ TAL: Trans och könsutopi” (workshop i verbalt självförsvar, onsdag 30/7 klockan 12:00),
”Hbtq + intersex” (onsdag 30/7 klockan 14:00),
”Anhörig till transperson” (onsdag 30/7 klockan 16:00) och
”Transaktivistiska strategier – vi är många fler på internet!” (workshop om nätaktivism, fredag 1/8 klockan 13:00).

Här hittar du ett Facebookevent med alla programpunkter som RFSL Ungdom ordnar på Pride House: facebook.com/events/713489885386206/

Inträde till Pride House kostar 125 kronor per dag eller 300 kronor för hela veckan. Om man har något av Stockholm Prides festivalpass får man gå in i både Pride Park och Pride House med det.

 

Hoppas att vi ses på Stockholm Pride!