Female to male (FTM)

FtM är en förkortning för Female-to-Male eller Kvinna-till-Man på svenska. Det är ett ord som ofta används för att beskriva vilken resa en transsexuell kille gör eller har gjort. En transsexuell person som är FtM blev vid sin födelse biologiskt och juridiskt sett kategoriserad som en tjej men känner sig egentligen som (och är) en kille.

Transsexuella vill ofta korrigera sin kropp och sitt juridiska kön så att det överensstämmer med ens könsidentitet. De flesta FtMs önskar därför genomgå hormonbehandling och/eller kirurgi som förändrar kroppen till en mer typisk killkropp.

Det som definierar en persons kön är den personens könsidentitet, alltså så som personen själv känner sig. Om man är FtM-transsexuell vill man kallas kille eller ibland transkille eftersom det är så man ser sig själv.