Sex

Att vara transperson säger ingenting om ens sexualitet. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat som man tycker bäst beskriver hur man dras till människor i fråga om kärlek och sex.

Precis som bara en själv kan avgöra vilken könsidentitet man har, är det bara en själv som kan avgöra vilken sexuell läggning man har. Ens sexualitet kan också ändras genom livet. Vissa väljer att inte heller definiera sig med någon sexuell läggning alls. 

Man behöver inte ha haft sex med andra eller på egen hand, man behöver inte ha någon särskild erfarenhet eller prövat en viss typ av sex för att själv kunna veta vad man gillar. Så länge man själv och ens eventuella sexpartner mår bra av det kan man inte ha för mycket eller för lite sex. Det finns inte några sätt att ha sex som är mer ”rätt” eller ”riktigt” än andra, så länge alla inblandade är med på det och vill ha sex.

Kroppen och sex

En del transpersoner vill förändra kroppen så att den stämmer bättre med den egna könsidentiteten. För den som vill och behöver göra det är det ofta ett viktigt steg för att bli bekvämare med sin kropp och kunna ha det sex man vill. Att hitta ord för att benämna kroppen som känns bra för en själv kan också vara sätt att lära känna sin sexualitet, må bättre med sin kropp och känna sig tryggare i relation till andra. 

Människor är mer eller mindre bekväma med hur deras könsorgan ser ut och fungerar. Om man av någon anledning inte är bekväm med sitt könsorgan eller andra delar av sin kropp kan det påverka ens tankar och känslor kring sex. Samtidigt kan man ha sex på väldigt många olika sätt. Vad sex är, om och hur man själv tycker om det, kan variera väldigt mycket och behöver inte alls involvera könsorgan. Det kan gå att hitta andra delar av ens kropp som en är bekvämare med och kan bli upphetsad av. Att lära känna sin egen kropp och vad man tycker om ifråga om sex kan man göra själv såväl som med en eller flera partners man känner sig trygg med, om man vill det. 

Under dessa flikar finns en massa olika texter om sex, kåthet, upphetsning och kroppen som förhoppningsvis svarar på någon av dina frågor! 

 

Senast ändrad: 
24 april, 2014 - 15:51

Sökformulär